Uppgifter

Uppgift 4  (februari 2014)

Uppgift till träff 29 April

Christina Löfvings bok: Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen- så skapar vi en relevant skola utifrån Lgr 11
Välj ut 3 citat, kommentera. I boken finns tips på länkar. Välj ut (minst) en länk, prova/utforska den. Du kan utforska den själv eller med din klass. Kommentera det du upptäckt.
Lägg in på bloggen.
Blogga om något ni gjort i klassen under april månad.

Uppgift till träff 25 mars

Läsförståelse i Teori och praktik, Ivar Bråten (Red)
boken bygger på bred forskningsgrundad introduktion till temat läsförståelse

Uppgift:
Läs Kapitel 3 och 4
Kapitel 9 sid 197-211
Kapitel 10
Välj ut minst ett citat från varje kapitel som du/ni kommenterar.
Lägg in dina kommentarer till boken på bloggen innan 24 mars.
Hela boken är mycket läsvärd och väcker många tankar,  har du möjlighet läs alla kapitel.

 Som vanligt vill jag att ni bloggar om något ni gjort i ASL under februari  och mars månad 🙂
 

Uppgift 3  (Januari 2014)

 • Läs Forsberg/Lövgrens bok ”Med datorn som skrivverktyg” Vad? Hur? Varför?
  Välj ut minst ett citat från varje ”frågedel”, kommentera. Lägg ut på bloggen innan 29 januari.
 • Blogga om ”Att skriva sig till läsning”- aktivitet. Koppla till Lgr 11, ämne, syfte och mål. Belys även förmågorna som tränas.
  (The big 5 – kommunikativ-, begreppslig-, process-, analytisk-, metakognitiv förmåga)  Lägg ut på bloggen innan 29 januari
 • Välj ut ”app” som du vill delge och visa de andra deltagarna den 29 jan.

 

Uppgift 2  (Oktober- November)
Läs Leif Strandbergs:
Vygotskij i praktiken. Bland plugghästar och fusklappar.
Uppgift: Se och stärk möjligheterna!

Välj ut (valfritt antal) citat från boken som stärker dig
i din profession som pedagog i det här
utvecklingsarbetet. Kommentera med personlig
reflektion. Publicera in dina citat på ASL- bloggen, tagga
med ”skolans namn”, ”läslogg”.

läs sid 18-46. Utgå från bokens och dina egna tankar kring
”rummets betydelse för undervisning”.
Rita (tillsammans med dina kollegor eller enskilt)
ditt drömklassrum.
Ta med skissen till dec. träffen.
Kom även ihåg att ”blogga” om nuläget i, minst två ggr i mån.
Infoga gärna foton/filmertillsammans med blogginläggen
/Anki Forsberg

 

Uppgift 1 (under september månad)

 • Läs Arne Tragetons bok. Plocka ut minst 3 citat, kommentera. Lägg ut på bloggen (tagga: uppgift1+ skola+ årskurs)
 • Läs Erica Lövgrens bok, Med datorn som skrivverktyg Plocka ut minst 3 citat, kommentera. Lägg ut på bloggen. (tagga: uppgift1+ skola+ årskurs)
 • Skriv ett ”nuläge” för dig och din klass. (tagga nuläge, skola och årskurs)
  Berätta om hur du jobbat med skriv-, läsinlärning hitintills, vad du har för förväntningar av ASL-utbildningsinsatsen och om dina elever jobbat med ASL i f-klassen.

Att fundera kring: 
Möblering i klassrummet. Vilken undervisning erbjuds eleverna i ditt klassrum?
Vart ska eleverna publicera sina arbeten?
Vart kan vi läsa upp för varandra?
Vilket material ska jag använda? på  sidan 47 i Ericas bok finns förslag
Vilka arbetsuppgifter är lämpliga att starta med? på sid 48 i Ericas bokfinns tips på enkla arbetsuppgifter i början på terminen.

Gå gärna med i Facebook gruppen ”Att skriva sig till läsning” där finns det många guldkorn, tips och idéer.

 

 Leave a comment

You can use these tags : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>