Studiedagar/kollegiesamtal

 

ASL omgång 8 lå 2012-13

Kollegiesamtal
29 augusti kl. 14-16 (vi beslutar datum och ”form” av kollegiesamtal 1 gång/mån)

Studiedagar/kollegiesamtal

22 augusti kl. 14.00–17 (föreläsning Hortlax)
2-4 oktober NorrLär (du väljer 2 halvdagar eller heldag)   http://norrlar.se/
12 dec 14-16
29 jan 14-16    
1 kollegiesamtal   (Kullen lyfter frågeställning)
26 feb 14-16     1 kollegiesamtal   (Alterdalen lyfter frågeställning)
25 mars 14-16 
1 kollegiesamtal  (Björklunda lyfter frågeställning) OBS! nytt datum
29 april 9-16 (Heldag)  1 kollegiesamtal  (Strömnäs lyfter frågeställning)
Kollegiesamtalen är på CMiT, uppgiften inom parentes anger de som ska lyfta en frågeställning till samtalen.

Handledningen är 60 min/klass under höstterminen, under vårterminen anpassas handledningstiden, minskar succesivt, fr.o.m. v. 14 handleder vi varannan vecka.

 Leave a comment

You can use these tags : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>