CMiT

Ansvarig för utvecklingsinsatsen ”Att skriva sig till läsning”
Ann- Christin Forsberg
ann-christin.forsberg@pitea.se
0911- 696456

CMiT (Centrum för media och IT -i för, grund- och särskolan) är ett resurscentrum som utgör det pedagogiska utvecklingsstödet inom IKT och media för alla pedagoger i för- sär-, och grundskolan i Piteå kommun. CMiT:s uppdrag är att genom projekt, handledning, utbildning, kollegiesamtal, rådgivning och annan skolutvecklande verksamhet ge lärare och elever de kunskaper som behövs för att media och IKT ska bli  naturliga verktyg i undervisningen. CMiT:s huvudsakliga styrdokument är Barn- och Utbildningsförvaltningens IKT/mediestrategi.  Vi jobbar också målinriktat mot förskolan och skolans läroplaner.

Mötesplats IT- och mediepedagogiska frågor i Piteå kommuns för- och grundskolor har sin naturliga mötesplats inom CMiTs väggar. Alla pedagoger är välkomna, och CMiT:s ambition är att vara en mötesplats för IKT/mediepedagogiken i hela förskolan och grundskolan.

CMiT delar sedan september 2009 lokaler med IT-avdelningen och webbutvecklarna på Snickargatan 18 i Piteå, (tidigare StudieCentrum.) Så här hittar du till oss: Karta till CMiT

Utåtriktade arrangemang Är du nyfiken och vill veta mer om CMiT? I mån av tid tar vi emot studiebesök och ger föreläsningar
kontakt: cmit@pitea.se 
läs mer på  www.pitea.se/cmit

 

 

 Leave a comment

You can use these tags : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>