Länkar hämtade från boken. Strömnäs skola.

27 04 2014

Vi har ju en längre tid bloggat i klass 1a. Vi använder oss av WordPress som verktyg. Jag upplever att det har varit lätt att komma igång med bloggandet och det har givits fina instruktioner för hur man använder verktyget. Att blogga har för oss varit ett sätt att dokumentera, tydliggöra, informera, inspirera och redovisa vårt arbete. Vi har fått fin respons från föräldrar som tycker det är intressant att följa elevernas vardag samt att de gemensamt kan reflektera tillsammans med sina barn om skoldagen.
Kika gärna in på vår klassblogg http://www.stromnasarna.wordpress.com.

Vi har även använt oss en del av www.youtube.com där vi presenterat en del arbeten exempelvis vår film om Pricken. Där har enbart föräldrar fått tillträde och vi har kunnat dela vårt arbete med en mottagare. Det är dessutom smidigt att länka till ett youtube klipp på bloggen. Detta är ett fantastisk presentationsverktyg där man kan nå en större publik.
Citat och kommentarer hämtade ur ”Läsförståelse i teori och praktik”!

24 03 2014

”För det första bekräftar de ovan refererade undersökningarna att både ordavkodning, förkunskaper och förståelsestrategier är viktiga komponenter i läsförståelse, med förkunskaper som den viktigaste biten.” (S.74)
När man arbetar med läsförståelse så tänker jag att det är oerhört viktigt att de texter man arbetar med är texter som eleverna kan relatera till, som innehåller sådant som barnen har vissa förkunskaper kring. Arbetet med ASL passar bra när det gäller att arbeta med texter som är bekanta för eleverna. Har eleverna förkunskaper kring det dom ska skriva och läsa så blir de dessutom mer motiverade vilket jag också tror främjar god läsförståelse.

”Många andra studier pekar emellertid på att det särskilt är ordförråd och samtalsfärdigheter som är viktiga för barns senare läsförståelse.” (s.90)
Jag anser att det är viktigt att man i de yngre åldrarna arbetar med att utveckla barnens ordförråd såväl som samtalsfärdigheter. Att man läser olika typer av texter för barnen och att man sedan samtalar kring dessa. Arbete kring homonymer och synonymer är inte heller så dumt då man kan få en intressant diskussion kring ord och dess betydelser.

”Den systematiska begreppsundervisningen lärarna genomförde var ofta knuten till teman eleverna hade i andra ämnen. Läsning och skrivning var alltid en del av alla ämnen, och det lästes och skrevs varje dag.” (s.206)
Vi i åk.1 på Strömnäs arbetar tematiskt vilket känns bra då man kan finna stöd i det som nämns ovan. Barnen får ett sammanhang och begreppen förekommer som en naturlig del i läs- och skrivundervisningen. De blir dessutom mer motiverade vilket i sig verkar positivt på läsförståelsen.

”När man talar om begreppskunskap, den andra viktiga faktorn som inverkar på läsengagemanget, tänker man på de centrala begreppen inom ett ämne.” (s.246)
För att eleverna ska bli engagerade när de läser så tror jag att det är viktigt att de förstår vad de läser. Det är viktigt att de får kunskap om begreppen och dess betydelse i en text innan de tar sig an texten. Har de skapat sig förkunskaper blir läsningen mer också mer meningsfull.
.
Uppgift till sista träffen!

6 05 2013

Hej!

Vi har använt oss av länken google maps med barnen. Vi pratade om kungen på hans födelsedag. Vi kollade på det kungliga slottet och gick med en virtuell ”gubbe”. Barnen tyckte att det var väldigt intressant att se i och runt om slottet! Vi avslutade med att se på bilder av kungafamiljen.

Våra citat:

”Digitala verktyg kan vara en hjälp för att underlätta att få tillfällen att ge elever respons och för att höja deras motivation.” (s.52)

”Det är genom kommunikation vi skapar meningsfullhet och sammanhang.” (s.65)

”Mindmaps, eller tankekartor, är också bra verktyg att använda inför ett nytt arbetsområde.” (s.83)

På grund av tidsbrist så tar vi diskussionen imorgon på träffen.

Malin och Anette

 

 
Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen

5 05 2013

 

”En trygg pedagog vågar pröva nya sätt för att se om de hjälper eleverna att lyckas.” (sidan 168)

Detta tycker jag är en självklarhet för att komma vidare. Jag tycker att ett framåtsträvande är ett måste. Alla elever bör få känna känslan av att lyckas. En elev kanske behöver stöttning på ett sätt medan en annan behöver på ett helt annat sätt. Spontanitet är bra att ha så man inte känner sig så låst vid det man planerat, en lektion kanske ser ut på ett helt annat sätt i slutändan.

En fördel i detta synsätt är ett gott samarbete mellan lärare och fritidspedagoger. Två olika yrkeskategorier som tillsammans kan ge eleverna olika möjligheter till att lyckas!

 

”Respons är inte bara till för att få oss att må bra, utan också till att skapa förändring. Om vi tar emot responsen utan att utveckla något vidare eller utan att förändra är den meningslös” (sidan 175)

Respons är jätteviktig och rolig att få, men det gäller också att kunna ge och ta responsen på rätt sätt. Det tycker jag är svårt. Negativ respons är lika viktig som positiv respons. Kommer man med negativ respons så kanske man behöver tips och idéer hur man kan förbättra så att en förändring sker. Sen är det jätteviktigt hur man förmedlar sin respons. Blir det för mycket kritik så intar personen i fråga försvarsställning och ”lindar man in” för mycket så kanske inte budskapet når fram. Positiv respons får en att växa, både inom yrket och som privatperson.

 

”Jag undrar om man skulle ha en legofri vecka för de barn som bara vill bygga lego. En pärlplattefri vecka för de som hellre gör pärlplattor än spelar fotboll. Det är också stillasittande. Men frågan är om man hanterar det på samma sätt” (citat handlar om datoranvändning) (sidan 33)

Jag känner mig själv kluven i mina åsikter kring dataanvändandet. Det finns massor av bra dataspel, pedagogiska med ett tydligt syfte. Det finns också spel som handlar om att övervinna på ett eller annat

sätt. Jag tror att det är viktigt att vi vuxna är en del av barnens dataanvändning. Vad spelar de för spel, syfte, åldersgräns osv. Sen att sätta tydliga regler i användandet är viktigt. Du får sitta stilla vid datorn si och så länge. Samma sak tycker jag med lego/pärlor. Att sitta en del av dagen är OK, men sen kan man lämna det och gå ut eller röra på sig. Att ge ett förbud på en vecka tror jag bara förstorar upp problemet och gör att barnen längtar och blir mer besatt av tanken av att få spela. Men som sagt, jag känner mig lite kluven i mina åsikter!

 

Länken på sidan 100 tycker jag verkar vara intressant: www.lankskafferiet.org

Den vänder sig främst till äldre barn, från ca 10 års ålder. En sida där man kan få tips och idéer på var man kan hitta information om olika ämnen. Det finns länkar till bloggar, faktasidor, läxhjälp, forskning mm.

//Eva Sundström
Rosviks skola Digitala verktyg och soc. medier

25 04 2013

Ja, eftersom jag inte hittade någon närmare beskrivning på vad vi skulle göra egentligen så väljer jag att blogga så här.

Tyckte boken var rätt balanserad och jag lärde mig en hel del. Inte minst vad en del ”ord” står för. Min ”inblick” i t.ex ”dataspelsvärlden” ökade. Jag förstår bättre nu varför t.ex. mina pojkar ( för ca 10 år sedan) hade så svårt att avbryta spelandet när vi skulle äta. Anar att spec. för en del som kanske inte har så många andra kompisar, kan den här ”världen” betyda väldigt mycket. Tänker att jag ska ta ett ”litet prat” med mina nu vuxna pojkar omkring detta och hur de nu ser på den tiden och hur de använder datorn nu… Jämför även med mina egna erfarenheter när vi tränar t.ex. på ett körverk som är svårt. Den där upplevelsen av ”flow/fiero som man kan få uppleva ibland, när det FUNKAR! YES we did it!!!

Så var det då några bra citat…

”Vi som har vuxit upp i en tid då onlinespel inte fanns har svårt att förstå det flw och den fiero man så intensivt kan känna när man uträttar något viktigt tillsammans med andra i just onlinespel.” (s. 38-39)

”Jag vill hävda att det är ett detektivarbete att vara pedagog. Ett arbete där man ständigt är någonting på spåren. Någonting nytt. Nya ledtrådar” (s. 42)

”Man behöver inte ha allt klappat och klart innan man går in på en lektion, utan man kan ta hjälp av eleverna. Jag tänkte att vi skulle pröva det här idag” (s. 168-169).

Det här får räcka, resten tar vi på träffen!

Med vänlig hälsning

Karin Domeij

 

P.S. Det är annars lite frestande att blogga om vad ni andra får för kompensation för kursen…. Men det kan vi ju också ta då! D.S.