Citat ur Leif Strandbergs bok ”Vygotskij i praktiken”

21 01 2013

s.110 ”Kreativa processer är processer från ax till limpa där tankar om en färdig

produkt stimulerar min aktivitet samtidigt som min aktivitet utvecklar min idé.

Process och aktivitet hänger ihop och befruktar ömsesidigt varandra”

I min lärarroll har jag sett hur intresset för arbetet har ökat när eleverna an-

vänder fantasi och lek i skapandet. I klass 1b arbetar vi med

kasperdockor. När en grupp elever med dockor samspelar och tanken är att handlingen

ska spelas upp för andra, blir arbetet viktigt. De samspelar och lägger in egna erfarenheter

och får ett djup i handlingen. Leken, glädjen att skapa och att få visa sin idé tillsammans med andra

hör ihop och stimulerar hela skapandeprocessen. ”Alla elever” är stolta att visa upp sin färdiga produkt

och det är också intressant att höra när gruppen resonerar och reflekterar över arbetsprocessen under

tiden arbetet skrider. Det är viktigt att variera undervisningen och synliggöra arbetet

som eleverna gör. I interaktion med andra, redovisning och möjligheten att reflektera

över arbetet växer barnet. De drar nytta av de nya erfarenheterna i framtiden.

/ Anki Sandberg Munksundskolan
Citat Vygotskij i praktiken

20 01 2013

s.59 Det du inte har i det egna huvudet kan du låna från en kamrat.

Jag tycker att det är bra att vi i skolan har förändrat synen på vad som är fusk och vad som faktiskt är att hjälpa varandra. Kunskap och resultat ska inte bara mätas utifrån vad elever presterar på ett skriftligt prov utan precis som Lars Andersson sa under fredagens föreläsning: ”Resultat är inte vad vi gjort med barnen, resultat är ju det som stannar kvar hos dem”. Om eleverna får samtala och komma fram till lösningar tillsammans tror jag att de lättare ”behåller” kunskapen, att den stannar kvar i huvudet.

s.166 …leken utvecklar abstrakt tänkande genom att vända på objekt och mening, att leken utvecklar vilja och självkontroll genom att låta tänkande styra aktivitet och att leken utvecklar barnets jag genom att det i lekens form får möta ett fiktivt jag som agerar huvudet högre än vad det är.

Som fritidspedagog tycker jag självklart att leken är otroligt viktig, och det känns väldigt bra att det numera är mycket fokus på lekens betydelse för barns utveckling. Vi måste bara bli bättre på att sätta ord på vad vi menar och verkligen visa på allt som barn lär sig i leken. Sandbergaskolan har, som Kullenskolan visar här på bloggen, gjort en fin presentation av lekens betydelse.

Visst är det bra när vi delar med oss av våra goda idéer så att fler få ta del av dem. Som det står på s.62 Den grundläggande attityden kring lärande och utveckling måste bygga på att vi alla delar med oss. Det jag kan delar jag med mig av, och det jag inte kan ber jag om hjälp med.

Carina Engman, Strömnäs skola
Citat från Lejf Strandbergs bok ”Vygotskij i praktiken”

14 01 2013

 

En väldigt intressant bok att läsa och här kommer mina citat:    

”Rummets cirkulära form bidrar tydligt till att alla ser alla; vem och vilka man har tillgång till”. (sid37) När jag läste detta så förstod jag varför jag så spontant vid varje samling väljer att ha barnen i en ring. Det viktigaste tycker jag är att man ser varandra, alla får lika stor plats. Det är inte de som sitter längst fram eller närmast fröken som får mest uppmärksamhet, snarare tvärtom. Det är lättare att se de barn som sitter mittemot eller en bit ifrån. Sen tror jag också att cirkeln är bra för de barn som har svårt att sitta stilla vid en samling. De behöver inte fundera på vad personen bakom eller på sidan om mig gör, barnet i fråga ser sina vänner utan minsta ansträngning. På min skiss om hur jag vill möblera mitt drömklassrum så är cirkeln i fokus, helst med bänkarna som en ”hästsko” där alla ser alla. Så kommer jag ihåg att vi satt när jag var barn och gick i skolan.

”Barns lek hjälper dem att hantera önskningar som inte omedelbart kan realiseras. Barns lek hjälper dem att stå ut med uppskjuten behovstillfredsställelse. Det centrala i leken är barnets skapande av en låtsasvärld- en imaginär värld”. (sid 160) Eftersom jag är fritidspedagog så jobbar jag främst på fritids. Lekens betydelse är en fråga som ofta diskuteras. Leker barnen mindre nu än tidigare? Hur kan vi hjälpa barnen att leka? Vilket material kan vi bidra med? När jag läser ovanstående citat så blir jag ännu mer sugen på att satsa på leken. Det är ingen självklarhet för alla barn att få sina önskningar uppfyllda. Kan man genom att hamna i sin ”låtsasvärld” få barnen att känna glädje, så känns det självklart att satsa på leken. Vi har pratat om att införa lekdagar och introducera leklådor på fritids. Känns intressant att satsa på leken och se till att den inte försvinner. Jag lekte häst, och mamma pappa barn till årskurs 6, idag känns det alldeles främmande!

”Framförallt kommer det att vara lättare för eleven att ta sig an uppgifter när målen är både tillgängliga och tydliga”. (148) Jag tycker att det är viktigt att ha elevernas IUP lättillgängliga så att barnen kommer ihåg vilka mål som är uppsatta. Man kanske kan ha målen klistrade på insidan av någon bok som barnen ofta använder. På så sätt ser de sina mål ofta och blir påmind. En del skolor har speciella ”IUPpass” på schemat där man får chans att jobba med sina egna individuella mål. Bra tanke!

Eva Sundström

 

 

 

 
Rosvik läslogg uppgift till träff 4

2 01 2013

Under julledigheten läste jag boken av Leif Strandberg – Vygotskij i praktiken.

Mycket var intressant, men jag väljer följande citat;

”Yttre aktivitet med hjälp av verktyg föregår inre tankearbete. Utan fingerräkning, ingen huvudräkning”(s. 11). Det är något som jag stöter på i stort sett dagligen. Ibland tar eleverna direkt fram fingrarna. Ibland vill de inte, de tar tvekande fram dem när jag föreslår det. (Skäms?) Ibland tar jag själv fram dem! Ett utmärkt hjälpmedel! Inte minst de s.k. ”fingertalen”.

”Varandet och görandet i världen föregår vetandet om världen”(s. 29) Det stärkte mig i att barnen då och då kan göra vissa moment utan att de direkt förstår varje liten detalj. T.ex. i matte, men även i andra ämnen. Själv använder jag ofta detta då det gäller tekniska apparater. Naturligtvis klarar man det bättre när man förstår precis hur det fungerar och på sikt är det ju meningen att barnet ska förstå också, men man behöver inte vänta på förståelsen.

” Barnet möter alltså något som är betydligt över dess förmåga men som likafullt utövar inflytande för dess utveckling och medverkar till att det kan agera långt utöver sin aktuella, individuella förmåga” (s. 52). Stärker mig att det är pedagogiskt riktigt och inte något man bör undvika om ”inslag” hamnar ”ovanför en dels huvuden”.

”Det är därför som vi lär oss extra mycket de gånger vi berättar för någon annan det vi vet, alltså trodde att vi visste. Det är därför som en elev som hjälper en kamrat själv lär sig nya saker, eftersom den hjälpande eleven hör vad hon eller han säger” (s. 118). Något jag ofta lägger märke till! Både när de läser upp en sak de skrivit, när de hjälper en kompis med ett mattetal eller när jag själv försöker hjälpa någon. Svårigheterna kring detta kan ju dels vara att; det kan bli lite för högljutt i klassen, hjälparen får inte ”bara ge svaret” eller vara nedlåtande mot den som får hjälpen eller att föräldrar tycker att det är ”olämpligt” deras barn bör i stället få gå vidare och inte göra lärarens jobb. (Det kan vara svårt att förklara för en förälder..) Här kan man ju även lägga till citat från t.ex. (s.132) ”..det är synnerligen lärorikt att bidra till den andres lärande. Detta är lärandets grundlag om man så vill.”

 

 
Rosvik + God Jul

20 12 2012

God Jul till er alla flitiga bloggläsare! Som ett första försök att lägga in bilder får denna bild duga. Den står för att jag kommit på att brandgult kan användas som julfärg tillsammans med rött (och övriga julfärgerna)!