Länk från Christina Löfving

28 04 2014

www.eTwinning.net är något som jag blev inspirerad till redan förra terminen då jag var på en föreläsning om just detta. Det är helt enkelt en samarbetsportal för både elever och pedagoger som du kan nätverka tillsammans med från hela Europa. Som pedagog kan du exempelvis söka kontakt med en pedagog från ett annat land i Europa och som har liknande ålder och ämne i skolan. Tillsammans kan ni dela bilder till varandra, arbeten, teman, planeringar osv. Bara fantasin som sätter gränser. Tala dessutom om en verklig mottagare för eleverna.
Kullenskolans nuläge i klass 1A

9 10 2013

 

Jag gick ut min lärarutbildning 2006 och har äntligen, efter en lång föräldraledighet, fått min första egna klass. Det är ett roligt, utmanande och händelserikt uppdrag och ingen dag när den andra lik. Det har hänt mycket inom skolans värld under de här åren och det känns spännande att få ta del av ASL-utbildningen eftersom vi lever i en helt annan värld idag än om jag tittar tillbaka till mina år på lärarutbildningen. Därför känns det bra att få handledning i hur vi kan arbeta med läs-och skrivinlärningen ur ett litet mer modernt synsätt. Vårt samhälle har blivit väldigt teknikinriktat/teknikutrustat och enligt min personliga åsikt behöver skolan hänga med på den resan så det inte blir en ”kultur”-krock för eleverna när de kommer och möter skolan för första gången. Vi har i klass 1A valt att arbeta med ett bokstavsschema individuellt. Barnen får själva välja den bokstav som de vill arbeta med och de elever som redan läser fokuserar på ord och meningar istället för bokstäver. Vi skriver i fasta par på datorerna och har i nuläget fokuserat och inriktat oss på sagor. Hur börjar en saga, vad händer, hur slutar den? Vi jobbar i stationer och det är jag som styr vilka elever som kommer och skriver på datorn. De elever som inte skriver på datorn jobbar med övriga stationer- arbetsstationen (där jobbar vi med vår skrivbok), sedan har vi tre andra motoriska stationer där innehållet varieras. Eleverna får också parvis läsa upp sina sagor i kör för klassen. Det var bara så synd att jag inte har filmat för det har varit så kul varje gång. Eleverna som läser upp sin saga är superstolta och de eleverna som lyssnar på sagan är så intresserade av sina klasskamraters innehåll. Det har verkligen varit full fokus!

Vi har också arbetat en del med dikteringar som vi gjort tillsammans på kanonen och eleverna har sedan fått bearbeta texten. En gemensam text som vi har gjort tillsammans har resulterat i vår egen bok som vi har så fint uppställd i klassrummet. Barnen läser fortfarande i den varje dag vilket verkligen visar hur lockande egenproducerade texter är för våra elever. Vi måste bara börja producera ännu fler!

Vi arbetar också i nuläget med tema: Hösten. Vi skriver om hösten, har tagit bild på ett årstidsträd och senast idag samlade vi alla barn som fyller år på hösten för en gruppfotografering. Tillsammans laddade vi över bilden från Iphone till dator, infogade och skrev ut. Fortsättning på temat kommer nu att bli ett årstidsdjur som vi kommer att följa under alla årstider och se hur de lever under varje period. Barnen ska även då få skriva på dator. Vi kommer att utvärdera vårt temaarbete och då är tanken att vi ska använda oss av Ipaden. Tyvärr har vi inte kommit igång med Ipaden i vårt klassrum men efter fantastiska föreläsningar från NorrLär så blev jag riktigt inspirerad och nu måste vi bara komma igång med de bra verktygen som Ipaden har att erbjuda.

Fortsättning följer…
Nuläge Alterdalens förskoleklass

9 10 2013

Som relativt nyutexaminerad lärare har jag inte hunnit arbeta med skriv-och läsinlärning i någon större utsträckning. ASL-utbildningen ger mig därför en otrolig möjlighet att få idéer och tips på hur man kan arbeta med den inlärningen. Nu när det gått några veckor sedan utbildningen drog igång är jag glad att jag valde att gå med och jag känner att den ger mig jättemycket. Handledartiden som man har varje vecka är ett stort stöd i arbetet med ASL och iPaden och något jag värdesätter mycket. Mina förväntningar på ASL-utbildningen är att jag ska få med mig nya idéer och framförallt en stor portion erfarenhet i hur man rent praktiskt kan lära elever att skriva och läsa och hur man på ett bra sätt kan involvera tekniken i skolans värld.

 

I dagsläget håller vi tillsammans på att bekanta oss med den nya tekniken, iPaden. Eleverna är otroligt duktiga och lär sig jättesnabbt. Fokus ligger just nu på själva berättandet och vi har därför inte börjar skriva något på datorn än. Vi läser många böcker tillsammans, tittar på böcker på ur.se, ser film osv. Detta gör vi för att eleverna ska få komma i kontakt med så många olika typer av berättelser som möjligt. Målet är att när de sedan ska börja skriva egna berättelser kommer de ha en god grund att stå på och arbetet kommer förhoppningsvis flyta på lite enklare. Eleverna har hittills gjort böcker två och två i appen Book Creator. Under arbetet läste vi först en bok om en flicka som tog med sig sitt gosedjur till skolan. Eleverna fick själva ta med sig varsitt gosedjur till skolan och planera en berättelse kring djuren. När planeringen var färdig spelade eleverna upp sin berättelse som en teater för oss andra medan vi fotade. Foton och ljud la sedan eleverna in helt på egen hand i Book Creator (efter att jag visat dem en gång hur man skulle gå till väga). De färdiga berättelserna visade eleverna naturligtvis för de övriga i klassen plus att jag mailade dem till barnens föräldrar för att de skulle kunna titta på dem hemma tillsammans. Versioner av deras böcker utan ljud men med bild och text finns också utskrivna och står i bokhyllan med de andra böckerna. Eleverna väljer ofta att sitta och kika i deras egna böcker när tillfälle ges.

Just nu arbetar vi med hösten och är inne på höstens flyttfåglar. Till detta tema har eleverna bland annat fått välja varsin fågel som de färglagt och sedan har de två och två planerat och gjort en berättelse i appen Puppetpals. Berättelserna spelar vi upp för varandra allt eftersom de blir färdiga och även dem ska vi maila till elevernas föräldrar. Eleverna tycker att det är jätteroligt när filmen är färdig men det kan ibland vara lite spännande att höra sin egen röst. När arbetet med berättelserna i puppetpals är färdiga är tanken att de, i sina berättelsepar, ska få ta med sig iPaden och ge sig ut i skolan och intervjua lärare och elever om flyttfåglar och vad de vet om dem. Tillsammans i appen Popplet har vi planerat och funderat över vad vi vill veta om flyttfåglarna, exempelvis vad de äter, när de flyttar, vart de flyttar osv. Meningen är att de ska filma sina intervjuer och sedan visa dem för resten av klassen. Möjligtvis att vi redigerar och fixar iordning filmerna innan vi presenterar dem men det får vi se när intervjuerna är färdiga. När arbetet med hösten och flyttfåglarna är över ska vi göra en utvärdering för att få veta vad eleverna tycker om arbetssättet – vad som var bra, vad man hade kunnat göra annorlunda och hur man kunde gjort istället. Även i utvärderingen kommer vi använda oss av iPaden på något sätt, exempelvis genom appen Wordsalad.

Jag börjar bli mer och mer inne på att skapa en liten privat blogg för klassen för att kunna lägga upp sådant som vi gör tillsammans. Detta för att slippa maila föräldrarna allt vi gör utan att de istället kan gå in i bloggen för att se vad deras barn gör på skolan. IPaden har blivit ett redskap som får vara en del av arbetet och är ingenting vi arbetar med vid sidan av allt annat. Därför vore det behändigt med en sida där vi kan ladda upp sådant vi gör på skolan men som man inte kan stoppa i ryggsäcken och ta med sig hem.
Tema klass 1A Strömnäs skola!

6 10 2013

Vi har hunnit med att arbeta kring ett tema som handlat om troll. Vi har skrivit sagor, gjort trollbeskrivningar, skrivit trolldikter, tillverkat troll, sjungit om troll osv. Detta har varit mycket uppskattat av barnen, föräldrarna samt oss pedagoger.

Vi inleder i veckan vårt andra tema som handlar om hösten. Vi kommer att smaka på rotfrukter och grönsaker, skriva faktatexter, skriva gåtor mm. Detta ser vi mycket fram emot.
Nya deltagare i ASL och exempel på ”första skrivuppgift”

20 08 2013

Skolan har startat och många förväntansfulla elever och pedagoger finns i klassrummen. I år är det 4 skolor och 6 klasser som deltar i utvecklingsarbetet ”Att skriva sig till läsning” – ”ASL” är förkortningen vi använder i Piteå Kommun. Datorer och iPads delas ut i klasserna och i år får även åk 1 iPads.
Vi startar upp med en inspirationsföreläsning av Erica Lövgren och mig den 22 augusti.
Vilka uppgifter deltagarna har, datum för studiedagar och kollegiesamtal. Vilka de deltagande skolorna är. Inspirationsmaterial, hur man gör inlägg på bloggen och information om CMiT hittar du i flikarna ovanför.

En svårighet i taget!
I början av terminen kan det vara bra med enkla uppgifter. Jag startade i min åk 1 med att göra en gemensam födelsedagsbok. Alla elever följer samma mall med texten:
Anki fyller år. Hon får ett paket. (sid 1)
En bok. (sid 2)
Endast förnamnet och innehållet i paketet varierar.
Förberedelse: Gör en färdig exempelbok, eleverna får då möjlighet att se hur arbetet ska se ut när det är färdigt.
Förbered elevernas ritpapper, jag brukar dela vita A4 papper på mitten, och därefter skära  bort ca 2 cm i kanten, (med skärmaskin) ) ta fram kritor, lim och saxar. Ta fram färgade blad.
Gem är bra att sätta ihop texterna som hör ihop, underlättar när du gör en bok av allas texter (med spiral-, eller limbindning)
Fundera om du ska skriva ut med spökskriften eller inte. Många skriver ut spökskriften, klipper ut den, samlar utskrifterna i tidskriftsamlare och återvänder när elever ska söka bokstäver.
Inspirera: Visa din färdiga välgjorda exempelbok. Med hjälp av projektor visar du hur man skriver i Word eller annat ordbehandlingsprogram, och vad de ska skriva. Skriv med både spökskrift och översättning. Gör gärna enterslag mellan ”spökskrift” och översättning. Låt projektorn vara påslagen, eleverna ges då möjlighet att titta på modellen ifall det behövs. Visa  hur du illustrerar texten. Gör hela arbetet steg för steg så eleverna får modell på arbetsgång.
Genomförande: elevens planering; eleverna ritar sina paket, och vad det innehåller, färglägger sina bilder och när de börjar vara färdiga får eleverna i par skriva sina texter. Eleverna är sekreterare till varandra. Eleverna spökskriver eller skriver på svenska. Därefter hjälper läraren till att skriva texten på korrekt svenska under elevens text innan det skrivs ut.
Samtala t.ex.om att namn alltid börjar med en versal , resonera kring om det ska vara en eller ett framför det som man önskar sig och när ska man skriva han, hon? Gör eleverna uppmärksamma på punkt efter meningarna.
Skriv ut texten, eleverna klipper ut texten, klistrar in text och bild som hör ihop på (färgade) 2 A4 papper. Sätt ihop till klassens födelsedagsbok.
Avslut: Eleverna tränar på sin text, läser upp sin egen text och visar bilderna för varandra.
Ev. kopiera allas texter, gör böcker till alla och använd som första läsläxa. Alla elever kan då känna att de lyckas att de (som Frank Smith uttrycker) ”tillhör läsarnas klubb”. Man har förförståelsen, känner igen kompisens namn och kommer ihåg, eller ser på bilden vad de önskar sig.
Meningsfullt- Viktigt och på Riktigt!

20130820-135202.jpg

20130820-135550.jpg

20130820-135629.jpg

20130820-135639.jpg

20130820-135650.jpg

20130820-135657.jpg
Uppgift till sista träffen!

6 05 2013

Hej!

Vi har använt oss av länken google maps med barnen. Vi pratade om kungen på hans födelsedag. Vi kollade på det kungliga slottet och gick med en virtuell ”gubbe”. Barnen tyckte att det var väldigt intressant att se i och runt om slottet! Vi avslutade med att se på bilder av kungafamiljen.

Våra citat:

”Digitala verktyg kan vara en hjälp för att underlätta att få tillfällen att ge elever respons och för att höja deras motivation.” (s.52)

”Det är genom kommunikation vi skapar meningsfullhet och sammanhang.” (s.65)

”Mindmaps, eller tankekartor, är också bra verktyg att använda inför ett nytt arbetsområde.” (s.83)

På grund av tidsbrist så tar vi diskussionen imorgon på träffen.

Malin och Anette

 

 
Astrid Lindgrens tema!

29 04 2013

Barnen har fått skriva fakta om Astrid utifrån tankekartor de skrivit. Av detta har de gjort ett litet häfte.

Vi har läst och sett filmer för att barnen ska få bekanta sig med de flesta figurerna ur Astrids värld.

Nu skriver de sagor så att tangenterna glöder… vi får nästan dra dem från datorerna när de ska ut på rast.

I sagorna möts de olika figurerna. T.ex. möts Karlsson på taket hos Pippi i Villekulla eller Rasmus möter Madicken på Junibacken.

Fantasin flödar. Det är roligt att se deras skrivglädje!

Mvh Malin och Anette
Tid, Kreativitet och Lärande

11 04 2013

Ta dig två minuter och titta på den här lilla filmen…

ev. måste du klicka på helskärmsläget för att kunna se videon…
Nuläge Strömnäs skola

8 03 2013

Vi är för tillfället helt inne i vårt bidrag till PEFF. Vi håller på att göra en musikvideo som barnen själva skrivit texten till. Sången är uppbyggd på rimord, och barnen har fått gestalta orden och fota dem.

Videon kommer att vara uppbyggd på både foton och filmsnuttar.

Här kommer lite exempel på foton som kommer att vara med i musikvideon:


Tand


Hand


Strumpa


Rumpa

/Strömnäs skola
Nuläge på Björklundaskolan

6 03 2013

Hej!

Nu har ettorna på ”Björkis” fullt upp med att skriva och måla om några av våra vanligaste vinterfåglar. Vi har lyssnat på en text om respektive fågel, för att sedan introducera att skriva en enkel tankekarta. Var och en skulle ta reda på tre, fyra enkla fakta utifrån den upplästa texten. Nya, ”oprövade” skrivarpar fick sedan sammanställa sina två tankekartor till en gemensam text. Den sätts in i en stor ASL-bok dit vi senare kommer att klistra in tillhörande målad bild på fågeln. Fåglarna sitter för närvarande uppe i fönstret i grenar, fågelbord och kärvar som vi gemensamt har tillverkat. Fåglarna har två sidor, så det ser så fint ut från båda håll!

Parallellet med skrivningen och målningen har vi haft olika flera, olika uppgifter som tränat finmotoriken.