Nuläge Alterdalens förskoleklass

20 11 2013

Nu har vi börjat arbeta med temat rymden. Vi har riktat in oss på solen, jorden och månen och dess relation till varandra. Eleverna har fått göra varsin modell över hur himlakropparna cirkulerar runt varandra. Vi har varit in i appen Solar Walk och kikat hur det ser ut i rymden och tittat närmare på olika planeter. Jag hade svårt att se hur jag skulle få in appen i arbetet (även om jag tyckte det var en jättehäftig grej själv) och tänkte att vi bara skulle kolla en snabbis på solen, jorden och månen. Snabbtitten blev en långtitt och eleverna tyckte det var lika häfigt som jag.

Arbetet med trollet Trulle (där vi nu tagit oss till ord) går även det i temat rymden, så mycket som möjligt. Jag har skrivit en liten historia om Trulle som åker på rymdresa och för varje kapitel har eleverna fått olika uppgifter att utföra. Sista uppgiften blev att de två och två skulle hitta på ett slut på berättelsen. De ritade slutet på ett papper som vi fotade och la in i Bookcreator.

Precis som i förra blogginlägget lyckas jag inte ladda upp några bilder och därför blir det ännu ett trist inlägg med enbart text. Bilder och mer information kring vad vi gör finns på vår egen blogg: alterdalensförskolan.wordpress.com

Mvh Josefin
Nuläge Alterdalens förskoleklass

20 11 2013

Vi har arbeteat med hösten och flyttfåglar. Eleverna har bland annat fått göra PuppetPalsberättelser om fåglar.

Innan arbetet gjorde vi en planering i appen Popplet där eleverna själva fick bestämma vad de ville ta reda på och veta om våra fåglar och framförallt flyttfåglarna. För att få svar på våra elevernas frågor bestämde de att vi skulle se på film, fråga (inrervjua) någon som vet, ta med en fråga hem till föräldrarna som fick hjälpa till att svara på den. Allt eftersom vi fick svar på frågorna fyllde vi på med dessa i planeringen. Innan arbetet var slut var varje fråga besvarad.

Inga bilder finns med i blogginlägget då jag inte får det att fungera med uppladdningen.
Mvh Josefin
Kullen , nuläge i klass 1B

10 11 2013

Efter många år som vikarierande lärare började jag arbeta på Kullenskolan för 3 år sedan. I år har jag börjat som klasslärare i åk 1. Det har jag inte varit tidigare. Det känns både roligt och inspirerande att få vara med från allra första början och få bygga upp de så viktiga rutinerna för arbetet tillsammans med eleverna.
Som klasslärare i åk 1 får man äntligen också ta del av ASL-fortbildningen.
Det känns spännande och intressant!

Att datorer ska vara ett naturligt och funktionellt verktyg är lika viktigt för våra barn som det är för oss vuxna. Jag klarar mig inte utan ordbehandlingsprogram och jag tycker inte heller att eleverna i skolan ska behöva göra det. Min förhoppning är också att kunna utveckla användandet och framför allt berättandet i klassen med hjälp av dator och ipad under det här året.

I klassen använder vi oss av ASL kombinerat med traditionell läs- och skrivundervisning. Jag tycker att det är viktigt att kombinera olika metoder för att få med alla elever på tåget och ett så bra resultat som möjligt- att alla utvecklas som läsare.
Vårt ASL:arbete har smugit i gång och byggs på allt eftersom. Vi skyndar långsamt.
Vi skriver ordlistor till veckans ljud/bokstav. De spökskriver och skriver sagor parvis. I so/no har vi skrivit gemensamma texter kring bla ormar och svanar som eleverna sedan arbetat vidare med själva.
Eleverna har precis påbörjat ett nytt arbete i no. De har först sorterat och kategoriserat olika djur. När det har gjorts har de fördjupat sig i skogens djur. Med hjälp av datorn ska de skriva och berätta om sitt djur som sedan ska målas och sättas ut i klassrumsskogen. Jag har därefter en plan som vi får se om jag lyckas genomföra med hjälp av ipaden…
Vi ska till veckan också starta upp ett tema kring deras gosedjur.
Barnens rättigheter

7 11 2013

Vi har arbetat med Barnens rättigheter. Vi läste Barnkonventionen och eleverna fick därefter en rättighet per elevpar att arbeta vidare med. De samtalade, ritade samt skrev ned sin rättighet.

20131107-155158.jpg   20131107-155401.jpg