Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen

6 05 2013

Ge uppriktig, positiv respons som uppmärksammar initiativförmåga, som viljan att se saker och ting ur olika perspektiv och viljan att komma med förslag på lösningar, men uppmärksamma också problem utan att för den sakens skull döma. (s.61)

En av våra viktigaste uppgifter som pedagoger är väl att ge barn en lust till att lära. Vi kan aldrig trycka in kunskap med våld, men vi kan försöka väcka en nyfikenhet till att ta reda på mer om saker och ting. Tycker också att det är bra att skolan idag inte bara vill ha ett rätt svar eller en enda lösning på ett problem, utan att vägen till lösningen kan vara minst lika lärorik.

Jag tror att eleverna i dagens skola lär sig att ta intryck från många håll och att leta information i flera källor. Ett skräckscenario vore om de bara fick en lärobok i varje ämne och sedan hindrades att kontrollera bokens uppgifter. (s.128)

Detta hänger ihop med föregående citat, alltså vikten av att se saker och ting från olika håll, med olika ögon, och vara aktiv i sitt lärande. Som skolan såg ut förr ett antal år sedan skulle eleverna sitta tysta och stilla och svälja allt vad läraren sa. Om någon ifrågasatte läraren var den eleven stökig och störde undervisningen. Idag uppmuntras eleverna till att tänka själva och vara kritisk till det de får höra – ett mycket roligare arbetssätt.

Jag älskar youtube och använder det till väldigt mycket, framför allt att hitta olika instruktioner. Det finns så många duktiga människor (många ungdomar) som lägger ut pedagogiska handledningar till allt man kan behöva. Det senaste jag lärt mig är olika tips och trix i ett videoredigeringsprogram.

Carina Engman Strömnäs skola
Digitala verktygoch sociala medier i undervisningen.

5 05 2013

Testning testning/ blogga via IPad om ”Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen”
”För mig är en relevant skola en skola som har höga förväntningar på att eleverna ska arbeta intensivt med viktiga uppgifter. Det är en skola som vill se saker ur olika perspektiv. Det är en skola som finns i världen och där världen finns i skolan.” Sid 12 syftet

Det är viktigt att vi tror på eleverna och deras vilja att utvecklas. De har många finurliga lösningar bara vi ger dem tid att utforska program och appar. Tillsammans kan vi skapa en fin skolmiljö som främjar det innovations tänkandet.

”Forskning om elevers motivation visar att om vuxna ska nå elevers inre värld krävs det att vuxna vidgar sitt perspektiv. De måste reflektera och ta hänsyn till elevernas totala livssituation” Sid 52 motivation

Många barn är intresserade av dataspel,typ Mine Craft. Barnen berättar hur de bygger upp samhällen och hur de interagerar med andra i spelet. De är med stor intensitet de berättar. De blir som uppslukade. Vissa lever sig in i spelet som om inget annat existerar. Barn blir idag bevandrade i digitala världen fort, och de klarar av komplicerade saker. I min klass har vi utforskat många appar. just det här att de får prova själv och visa andra gör att de växer som människa. Vissa appar har varit bättre och andra sämre, men vi har lärt oss mycket på vägen.

”Vi kan tex berätta om hur det är att leva där vi bor genom att ladda upp bilder på Google earthlink, Google maps eller andra ställen.” Sid 91

Det är viktigt att ha ett syfte med arbetet. Om eleverna vet att de får berätta sin historia och visa sina bilder för en intresserad mottagare så blir arbetet viktigt

Vi har testat Google maps på vid några tillfällen.
Internationellt: Vi har navigerat och rest till olika världsdelar. Det har handlat om aktuella händelser och ett intresse att hitta platsen där händelsen utspelar sig har funnits.
Lokalt:Barnen har fått navigera till sin gata och med stor glädje har de visat sitt hus. På ett lekfullt sett har de blivit bevandrade i kartkunskap och de har utforskat närområdet. ”Kolla efter den där gatan kommer du till vattentornet fröken”, sa en elev. En annan visade var Konsum och skolan var osv
Arbetet kunde utvecklas genom att barnen får ta hem en kamera och ta bilder på utemiljön kring hemmet. Bilderna kan sen läggas upp på ex. Google maps.