Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen

6 05 2013

Ge uppriktig, positiv respons som uppmärksammar initiativförmåga, som viljan att se saker och ting ur olika perspektiv och viljan att komma med förslag på lösningar, men uppmärksamma också problem utan att för den sakens skull döma. (s.61)

En av våra viktigaste uppgifter som pedagoger är väl att ge barn en lust till att lära. Vi kan aldrig trycka in kunskap med våld, men vi kan försöka väcka en nyfikenhet till att ta reda på mer om saker och ting. Tycker också att det är bra att skolan idag inte bara vill ha ett rätt svar eller en enda lösning på ett problem, utan att vägen till lösningen kan vara minst lika lärorik.

Jag tror att eleverna i dagens skola lär sig att ta intryck från många håll och att leta information i flera källor. Ett skräckscenario vore om de bara fick en lärobok i varje ämne och sedan hindrades att kontrollera bokens uppgifter. (s.128)

Detta hänger ihop med föregående citat, alltså vikten av att se saker och ting från olika håll, med olika ögon, och vara aktiv i sitt lärande. Som skolan såg ut förr ett antal år sedan skulle eleverna sitta tysta och stilla och svälja allt vad läraren sa. Om någon ifrågasatte läraren var den eleven stökig och störde undervisningen. Idag uppmuntras eleverna till att tänka själva och vara kritisk till det de får höra – ett mycket roligare arbetssätt.

Jag älskar youtube och använder det till väldigt mycket, framför allt att hitta olika instruktioner. Det finns så många duktiga människor (många ungdomar) som lägger ut pedagogiska handledningar till allt man kan behöva. Det senaste jag lärt mig är olika tips och trix i ett videoredigeringsprogram.

Carina Engman Strömnäs skola
Digitala verktygoch sociala medier i undervisningen.

5 05 2013

Testning testning/ blogga via IPad om ”Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen”
”För mig är en relevant skola en skola som har höga förväntningar på att eleverna ska arbeta intensivt med viktiga uppgifter. Det är en skola som vill se saker ur olika perspektiv. Det är en skola som finns i världen och där världen finns i skolan.” Sid 12 syftet

Det är viktigt att vi tror på eleverna och deras vilja att utvecklas. De har många finurliga lösningar bara vi ger dem tid att utforska program och appar. Tillsammans kan vi skapa en fin skolmiljö som främjar det innovations tänkandet.

”Forskning om elevers motivation visar att om vuxna ska nå elevers inre värld krävs det att vuxna vidgar sitt perspektiv. De måste reflektera och ta hänsyn till elevernas totala livssituation” Sid 52 motivation

Många barn är intresserade av dataspel,typ Mine Craft. Barnen berättar hur de bygger upp samhällen och hur de interagerar med andra i spelet. De är med stor intensitet de berättar. De blir som uppslukade. Vissa lever sig in i spelet som om inget annat existerar. Barn blir idag bevandrade i digitala världen fort, och de klarar av komplicerade saker. I min klass har vi utforskat många appar. just det här att de får prova själv och visa andra gör att de växer som människa. Vissa appar har varit bättre och andra sämre, men vi har lärt oss mycket på vägen.

”Vi kan tex berätta om hur det är att leva där vi bor genom att ladda upp bilder på Google earthlink, Google maps eller andra ställen.” Sid 91

Det är viktigt att ha ett syfte med arbetet. Om eleverna vet att de får berätta sin historia och visa sina bilder för en intresserad mottagare så blir arbetet viktigt

Vi har testat Google maps på vid några tillfällen.
Internationellt: Vi har navigerat och rest till olika världsdelar. Det har handlat om aktuella händelser och ett intresse att hitta platsen där händelsen utspelar sig har funnits.
Lokalt:Barnen har fått navigera till sin gata och med stor glädje har de visat sitt hus. På ett lekfullt sett har de blivit bevandrade i kartkunskap och de har utforskat närområdet. ”Kolla efter den där gatan kommer du till vattentornet fröken”, sa en elev. En annan visade var Konsum och skolan var osv
Arbetet kunde utvecklas genom att barnen får ta hem en kamera och ta bilder på utemiljön kring hemmet. Bilderna kan sen läggas upp på ex. Google maps.
Nulägesrapport- Munksund

5 05 2013

20130505-230912.jpg

20130505-231539.jpg

Tema- Årstidsvaxlingar
Under april har vi brevväxlat med rymdisar från planeten mars. Rymdisarna har ställt frågor till klass 1b. Eleverna har fotat och filmat med iPad.  Några appar som vi använt är Puppet Pals, QR- koder och BookCreator.
Vi har också arbetat tema våren enl. följande: högläsning, samtal, rita vårbild och skriva vårdikt på datorn. Vernissage.
Målat en majbrasa utifrån ett motiv från Google bilder. Eleverna har skrivit på dator om Valborgs.
Sen har jag satt upp en liten förmågevägg och vi har nosat på förmågorna.

Appar:  Book Creator, QR code reader, QRReader, PuppetPals HD
Den meningsfulla språkväven

20 03 2013

Obs! citatet från förra inlägget- se sid 47 tredje stycket.

Nytt citat sid 31

”I fantasivärlden är vi allsmäktiga. Där kan vi fritt pröva nya ideér utan några pekpinnar. Därför är leken och skapandet livsviktiga för både barn och vuxna.”

Jag kan bara konstatera och hålla med om att i fantasins värld törs barnen ta ut svängarna, det finns inte något rätt eller fel. Leken bidrar till ett avslappnat inlärningstillfälle och odlar språket och banar väg för skriftspråket! Att dramatisera en konst- eller folksaga ger mersmak har jag märkt. Det kan inspirera att

skriva en egen saga och dramatisera den med dockor, mänskliga skådespelare eller på Ipads.

”Att få leka sig in i sagans värld att få skapa sina unika bilder på sin inre scen ger själslig styrka och människokunskap samtidigt som man utvecklar ett rikt och

nyansrikt språk.” Jag funderar över vad som händer på vägen… då vissa barn plötsligt ”tappar” fantasin och leken? I skollagen står att eleverna ska utvecklas som människa och ha fina inlärningsmöjligheter för att utveckla sina kunskaper. Vi pedagoger ska förse eleverna med material så de kan utvecklas så bra som möjligt. Ibland händer det att vi gör allt vi kan, vi vänder ut och in för att vägleda ett barn. Vi skapar en god kultur och fina inlärningstillfällen. Barnen kommer från olika sociala miljöer. Alla barn har inte samma förmåga att förstå och leva sig in, att fantisera. De behöver tid och hjälp för att träna upp förmågan.

Vissa barn blir vingklippta på vägen och då är det viktigt att hjälpa på rätt sätt och inte ha prestige. En dag händer något och barnet är redo att gå vidare och öppna på sig. Tappa aldrig hoppet, se positivt!

Avslutningsvis några tänkvärda ord ”barn föds med vingar, lärarna hjälper dem att flyga”.

/Anki Sandberg
Tema rymden

12 03 2013

Klass 1b har haft besök av rymdisar. Rymdisarna har lämnat spår efter sig i klassrummet, samt skrivit meddelanden i Ipads till oss.

Ipads: appen Book Creater

Rymdisarna ställer frågor till klassen. Rymdisarna har lagt in bilder på sig själva mm….

 

Fråga 1. Vad är det vita som ligger på marken?

Parvis/enskilt besvaras frågan i Book creater. Svaren skrivs i samma book.

Eleverna väljer hur de vill besvara frågan och de får tillgång till flera appar. De väljer att lägga in

Ex. foto, film, puppet pals HD, puppet pals 2 i book creater.

De använder kasperdockorna samt en bild de ritat om vattnets kretslopp.

Vi sjunger sången Vattenmoln som faller ned som regn och snö….

Klassen kom överens om en lämplig fråga att ställa i retur.

Eleverna redovisar och vi samtalar om filmerna och samarbetet.

Arbetet kommer att fortgå under en period. Tanken är att vi ska få med året runt i naturen;, jorden, solen månen.

 

Vi kommer även att köra Strip design och använda hubble site.

Att prata via face-time står också på agendan.

Tack för alla fina tips Ulla-Karin och Carina. / Anki klass 1b
Nulägesrapport

31 01 2013

Vi arbetar med stannfåglar. Eleverna har målat fåglar med akvarellpennor.

Fåglarna har plastats in . Fakta om ex domherren har skrivits av skrivarparen

på dator. Paren har övat in fakta och sedan arbetat i Puppet Pals HD (en app)

samt hämtat fågelkvitter i appen ”Kvitter”.

Arbetet i Puppet pals HD på Ipad 1/ Ipad 2 Kvitter

 1. Fota fågeln och lägg in i som aktör i Puppet pals HD
 2. Fota en miljöbild utomhus i Puppet pals HD
 3. Bocka för de foton du ska använda dvs. aktörer+ miljö
 4. Starta kvitter för ex. domherre på Ipad 2
 5. Starta inspelning

Eleverna rör domherren och berättar utvalda fakta om fågeln.

I bakgrunden hörs fågelkvitter.

Efter slutfört arbete får eleverna redovisa för klassen och reflektera

över arbetet. Superkul!

”Faktafilm om domherrar gjorda i appen ”PuppetPals”

Superfin app med många möjligheter. Tack för tipset Carina.

Klass 1b/ fröken Anki
Nuläge

9 01 2013

Tema: kasperdockor

Tid: sept-december

Halva gruppen hade matte/sv och halva gruppen skapade. Sedan bytte vi grupper.

 


 

Eleverna fick fundera ut hur de vill att dockan skulle uppfattas, snäll, arg, glad osv.

Jag satt redo med limpostolen och Zandra hjälpte till med tyger. Eleverna fick mäta tyget med linjal och klippa.

Tyget var 40-60cm x 40-60cm. Någon valde två olika tyger.

Dockorna besökte frisören och fick hår, vissa dockor fick slingor.

Skuggor målades i ansiktet.

Kroppsuppfattning:Var sitter ögon, näsa, mun, öron?

Alla dockor är olika- de är unika liksom barnen! Eleverna pratade med dockorna och lekte med andra.

Sedan filmade jag när dockorna berättade vad de hette, hur gamla de var och var de bodde.

Alla dockor presenterades inför föräldrar och syskon på julfesten.

 
Munksundskolan Anki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nuläge

8 01 2013

I slutet av november tillverkade eleverna egna adventskalendrar.


Skissa med blyertspenna stora konturer och en ram

 1. Färglägg med flaskfärg
 2. Rita 24 luckor och numrera mellan 1-24. ( Skriv först upp alla siffror i rätt följd.)
 3. Skär ut luckor
 4. Rita bilder i luckorna

Eleverna lade ned mycket jobb med kalendrarna. De skapade, skrev siffror i rätt följd.

Vi var även ut på Ankis jultips och skrev färdigt slutet på en julsaga.
Långsiktigt kasperdockstema i Munksund

25 10 2012

Vi har läst och samtalat om trollsagor och klassiska sagor, för att eleverna ska få kläm på dramaturgin, början, handling med problem och lösning samt ett slut.

Eleverna har skapat kasperdocks-huvuden i papier maché

1. Eleverna klippte tidningspapper

2. Blandning av pappersmassa och tapetklister

 

3. Fundera ut valfri sagofigur

4. Skapa huvud

 

Välja färg på kläder mm.

Tanken är att eleverna ska jobba med person och miljöbeskrivning samt hitta på en story kring dockan. Dockorna interagerar med varandra och slutligen utmynnar arbetet i ett manus och en  för de yngre barnen.

Dockorna används även för att prata känslor. Det kan vara lättare att berätta för dockan när det handlar om känsliga saker…
Tidtagning- skriva bokstäver

18 10 2012

Eleverna fick i uppgift att skriva i par så många bokstäver de kunde på 30 sek.

 1. Dialog med klassen. Vad är viktigt då vi skriver dator i par? Svar: Att samarbeta och vara snäll. J
  J

   

 2. Arbetsställning? Svar: Armar 90 graders vinkel. Ryggen rak. Varför? Svar: skador.
 3. Uppgift: Skriva så mycket som möjligt på 30 sek. (räknade till 30)
 4. Poäng: 1p/bokstav Avdrag 1p/siffra.
 5. Spara dokument
 6. Skriva ut/hämta utskrift från vald skrivare.
 7. Orange markering på siffror. Räkna bokstäverna på 3 rader.
 8. Uppgiften utvecklades. Eleverna berättade vilka ord de hittat. Sedan skrev de på tavlan.


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflektion: Alla grupper samarbetade fint och gjorde uppgiften bra. Ulla-Karin hoppade in med en elev, och jag vill tacka för

det fina stödet.

Tidåtgång: Genomgång med hela klassen. Arbete med halvklass ca. 45 min. Den andra gruppen fick göra samma uppgift en annan dag.

 

Grupp 2 arbetade med Kaplastavar, frukter, memory, bokstavsmatta.