Nuläge Kullen 1B

25 02 2014

Vi har skrivit sagor med tema: Möte med farligt djur. Vilket djur träffar de på och hur klarar de sig därifrån? Sagan måste som i alla klassiska sagor ha ett lyckligt slut.
De arbetade som vanligt tillsammans två och två De fick börja med att planera sagan och måla bilder med hjälp av fyra frågor; Vilka är huvudpersoner?
Vad gör de/Var är de? Vilket djur möter de? Hur klarar de sig/ Hur slutar det? (Forsberg/Lövgrens bok) Bilderna blev välarbetade och var bra att ha som stöd när de skrev sagan på datorn.
De arbetade fokuserat och var stolta över sina första böcker som nu finns att läsa för alla i klassrummet.

Nästa gång ska vi använda samma bildplanering med frågor, men fokusera på att berätta mer till varje bild.

Vi har i So/No arbetat med vinterfåglar och bla läst och lärt oss om de fåglar vi har i våra trädgårdar. De har sedan med egna ord berättat om fågeln och ritat och målat hur den ser ut. I vårt arbete med fåglar täcker vi in både svenska och no, biologi.

I målen för no i åk 3 ska eleven kunna beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur.

Process- informationshanteringsförmåga och begreppslig förmåga
Vi har jobbat med årstider och förändringar i naturen. Vi har sett fåglar både i verkliga livet och på film och lyssnat på fågelsång. Vi har sedan utgått från de vinterfåglar eleverna har sett och känner till. De fåglar de vill lära sig mer om.
Sen har de läst enkla faktatexter tillsammans med en kompis. Fått berätta för kompisen om fågeln. Vad stod det i texten? Vad menas med ruva? Förstod jag och kan jag berätta om fågeln jag har läst? Annars kanske min kompis kan hjälpa till så att jag förstår faktatexten. Eller är det ord som ingen av oss förstår så vi behöver hjälp av en vuxen?

Vi jobbar med svenska, både tal- och skriftspråk. Eleverna får formulera sig och kommunicera i tal och skrift, utveckla språkförmågan och deras tilltro till den egna förmågan.
Genom att jobba enskilt tillsammans med en kamrat får de hjälp att förstå sin text och även till bearbetning av den.

De får på ett enkelt sätt visa grundläggande läsförståelse.

De får sedan göra en presentation av sin fågel. De skriver enkel text på dator. I texterna ska eleven använda stor bokstav och punkt. De kan använda enkla ämnesspecifika ord och begrepp. Med fågel bilden kan eleven förtydliga och förstärka sin faktatext.

Vid den muntliga redovisningen av fåglarna får eleverna chans att ställa frågor och ge kommentarer.

I biologi ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll .

Den kommunikativa förmågan har vi först tränat muntligt. Att redogöra för det man läst så arbetskamraten förstår kan också hjälpa en själv att förstå det bättre. Vilket kan underlätta skrivandetutifrån vad de kommer ihåg och berättat om sin fågel.

Analytisk – och metakognitiv förmåga: Vi har tittat på fåglarna och deras utseende. Vi har funderat tillsammans, ex. varför har den fågeln så kort och kraftig näbb? Och varför har en annan fågel en så lång och smal? Vi har jämfört fåglarna och sett skillnader och undrat. Har vi sett den fågeln? Varför ser man den fågeln så ofta? etc.


Vi har i samband med vårt bokstavsarbete skrivit bokstavsgåtor. De fick först ”ta gåtan” muntligt i klassen för att sedan skriva rent den på datorn. Det kändes som rätt väg att arbeta, då flera elever utvecklade och förbättrade sina ledtrådar med hjälp av klasskamraterna. De renskrivna gåtorna ska de nu redovisa för förskoleklassen.

     
 


          
Vikten av att träna läsförståelse tidigt

4 12 2012

Ta dig tid att titta på följande föreläsning av Barbro Westlund.
Undervisning i läsning kräver att läraren har kännedom om hur läsförståelse skapas och hur den kan utvecklas. Barbro Westlund är lärarutbildare och doktorand och berättar om hur man kan hjälpa elever att förstå innebörden i olika slags texter. Inspelat i Uppsala konsert och kongress i april 2012.
Videon är 43 minuter, belyser vikten av att jobba med läsförståelse i förskolan och i f-klassen, väldigt intressant.
http://www.ur.se/Produkter/170446-UR-Samtiden-Grav-sprakstorning-Att-undervisa-i-lasforstaelse
titta gärna tillsammans i kollegiet,  summera/ sammanfatta era tankar kring detta.
Läs även  ”leka sig till läsning” inlägget på LekMitbloggen
Välkomna

28 05 2012

Ondag 30 maj, startar ASL ”att skriva sig till läsning” i Piteå omgång 7.
Under nästa läsår 2012/13 är det 12 pedagoger som deltar i utvecklingsarbetet.
I år provar vi på att blogga kring vad som händer ute i våra klassrum, våra tankar kring litteraturen vi läser. Tips, ideér och ”önskeklassrum” kommer också att växa fram här….
ABC bok
Sida från ”ABC-bok” gjord på Munksundsskola, Piteå, åk 1, ht 2011
Foto: A. Forsberg