Att skriva sig till läsning – böcker

30 04 2013

Fråga i ”Att skriva sig till läsning” facebookgrupp. Det blir en trevlig bokhöst ! Läs kommentar 6 extra noggrant 😉

20130430-121946.jpg
Vikten av att träna läsförståelse tidigt

4 12 2012

Ta dig tid att titta på följande föreläsning av Barbro Westlund.
Undervisning i läsning kräver att läraren har kännedom om hur läsförståelse skapas och hur den kan utvecklas. Barbro Westlund är lärarutbildare och doktorand och berättar om hur man kan hjälpa elever att förstå innebörden i olika slags texter. Inspelat i Uppsala konsert och kongress i april 2012.
Videon är 43 minuter, belyser vikten av att jobba med läsförståelse i förskolan och i f-klassen, väldigt intressant.
http://www.ur.se/Produkter/170446-UR-Samtiden-Grav-sprakstorning-Att-undervisa-i-lasforstaelse
titta gärna tillsammans i kollegiet,  summera/ sammanfatta era tankar kring detta.
Läs även  ”leka sig till läsning” inlägget på LekMitbloggen
Läsvärt från skolverket

6 11 2012

Skolverket har nyligen gett ut följande material
Kommentarmaterial till kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk
Ett år med ny läroplan  – läsvärda.
En favorit är  Få syn på språket
Klicka på länkarna, du kommer då till publikationerna. (finns att ladda ner som .pdf)