Länktipsen, Björklundaskolan

6 05 2013

Vi har tittat lite på några av de olika länksidorna och ”surfat runt” på dem för att bilda oss en uppfattning. Annas länkburkar (burkar.nu) är vi bekanta med sedan förut, men den har tyvärr upphört.  Länkskafferiet har ett stooort utbud – vi tittade mest på engelska sidtips, men tycker att det många gånger är för något äldre elever med större ordförråd. Vi gillar alla små, korta tecknade filmer och materialet för de allra, allra yngsta och kommer nog att använda oss av det vid tillfälle.

GoogleDocs har vi använt i en annan klass (åk.3) och kommer att testa det även med denna klass, men det tar vi nästa år.

Andra gruppers tips om att använda Googles kartfuktion, kommer vi ABSOLUT att sno! Det var ju en strålande idé! ”Den tar vi sa polisen!”

Det finns hur mycket inspiration och tips som helst, när man känner att man behöver få påfyllning! Det gäller bara att sortera fram godbitarna!

Hälsningar Karin och Andréa
Citat ur C. Löfvingers bok. Björklundaskolan

6 05 2013

Sid. 51

”I en skola som är relevant för eleverna är steg-för-steg-inställningen därför oerhört viktig. Den är helt avgörande. Vi kan inte ägna oss åt tidtjuvar, det vill säga uppgifter som inte leder till utveckling. Elever som redan kan vad lektionen handlar om måste få hjälp att komma vidare. Om pedagogen ska ta reda på vad som intresserar eleven räcker det inte att pedagogen frågar eleven vad han eller hon själv vill göra. Det är inte säkert att eleven vet det. Det är inte säkert att eleven vill lära mer än vad han eller hon redan kan eller vågar anta utmaningar som avslöjar att man inte redan kan det förväntade. Det är pedagogens uppgift att se till att utveckling sker och att steg-för-steginställningen får genomsyra allt som händer i skolan.”
Detta citat tycker vi är väldigt beskrivande för ett av de allra största och svåraste utmaninger vi har som pedagog i skolan. Det är inte säkert att det har varit så ”förr”, men med den fullständiga ”explosion” av mängden intryck och utbud som erbjuds oss människor i dag, ökar även svårigheten att sålla och välja vad som är viktigt och ”rätt” att lägga sitt engagemang på. Det gäller både elever och lärare.

 

Sid. 60-62

Stone/Deci/Ryans (2009) sex steg för att väcka elevernas motivation.

Kan vi ha alla dessa punkter levande och ständigt som grund i sitt dagliga arbete i klassrummet, ger vi nog eleverna riktigt goda förutsättningar att känna sig motiverade och inspirerade. Det gäller ”bara” att få det att fungera i så många situationer som möjligt.

Hälsningar Andréa och Karin
Nuläge på Björklundaskolan

6 03 2013

Hej!

Nu har ettorna på ”Björkis” fullt upp med att skriva och måla om några av våra vanligaste vinterfåglar. Vi har lyssnat på en text om respektive fågel, för att sedan introducera att skriva en enkel tankekarta. Var och en skulle ta reda på tre, fyra enkla fakta utifrån den upplästa texten. Nya, ”oprövade” skrivarpar fick sedan sammanställa sina två tankekartor till en gemensam text. Den sätts in i en stor ASL-bok dit vi senare kommer att klistra in tillhörande målad bild på fågeln. Fåglarna sitter för närvarande uppe i fönstret i grenar, fågelbord och kärvar som vi gemensamt har tillverkat. Fåglarna har två sidor, så det ser så fint ut från båda håll!

Parallellet med skrivningen och målningen har vi haft olika flera, olika uppgifter som tränat finmotoriken.
Björklundaskolan. Citat ur ”Att skriva sig till läsning” E. Löfgren

26 10 2012

s. 15

”Eleverna skapar alltså texter och berättelser långt innan de kan alla bokstäver och innan de själva kan ljuda ut ord.”

Vi tycker att det är tydligt hur roligt barnen tycker att det har varit att samarbeta kring sina texter och hur otvunget de (ofta 😉 ) har suttit och dikterat sina uppgifter för sin skrivarkompis. Vi ser också att det blir ett väldigt naturligt introducerande av många tydliga – OCH otydliga – skrivregler, ord och sammanhang som kan vara rätt så knepiga att ta till sig för eleverna i en annan typ av undervisningssituation. Dock krävs en fasligt massa ”vuxenprat” för att resonera om texter och alla ”hur och varför” som kan uppstå!

s.64

”Arne Trageton förordar att eleverna jobbar i par vid datorerna, par som består av en och en flicka. Då möts erfarenheter och språk från olika världar och det mötet är berikande.”

Spontant kanske inget man tänker på i första taget – just en pojke och en flicka. En förmodligen vanligare infallsvinkel är nog att man vill att eleverna ska vara trygga med sin kamrat och så långt möjligt är trivas med den redan från början, man vill att paren ska få allra bästa chans att lyckas. Men sen kommer tanken att det förmodligen är ännu viktigare att ändra mönster och ge möjligheter som eleverna inte har någon annanstans, att stöta och blöta sitt eget språk, vanor och byta (eller ”bryta”?) erfarenheter med någon av det motsatta könet. Vi tänker och tror att det med allra största sannolikhet ger långt fler personliga vinster för eleverna än det till att börja med kan tyckas ge.

pojke

 

s. 69

”Först i åk 2 tar vi oss an pennan som skrivverktyg”.

Denna korta lilla mening ger oss lite huvudbry… Inte gällande skrivning, för det är klart som korvspad ;). Men hur ska man ställa sig till användning av pennan när det gäller matematik och att använda pennan i det ämnet? Ska man även där vänta till motoriken är mer utvecklad, eller? Vi undrar och får alldeles säkert finurliga tankar och funderingar från våra kurskamrater. Vad tänker ni? Är det skillnad, eller är det ”mängden pennanvändning” 😉 som blir skillnaden? Hm…?
Höstdikter

26 10 2012

Vi har nu avslutat arbetet med höstdikter. Vi började med att prata om vad en dikt är, vad en mening är. Vi läste upp en dikt som vi fröknar hade skrivit om hösten. Sedan fick eleverna skriva med sin skrivkompis. Två meningar var skulle de skriva. En av dem sa en mening och den andra skrev. Den här gången skrev vi ingen spökskrift utan de fick hjälp av en vuxen med stavning. Sedan satte vi fröknar ihop två skrivarpars dikter till en lite längre dikt. Sedan fick de rita små bilder som de klippte ut och klistrade i en ram runt dikten. Dikten har de limmat in i deras ASL-bok. Efter lovet ska de få ta hem boken och träna på sin dikt. När de har tränat på dikten så ska den läsas upp för resten av klassen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björklundaskolan 1a Karin och Andrea
Björklunda, ett första försök

2 07 2012

Hej på er!

Det där i rubriken om ”ett första försök” är inte riktigt sant… Jag har provat skicka ett annat inlägg, men det vette 1000an vart det tog vägen… Snurrar väl i cyberrymden, kan jag tro?! J Få se om jag får i väg detta? Ha en fortsatt skön sommar!

Hälsningar Karin
Välkomna

28 05 2012

Ondag 30 maj, startar ASL ”att skriva sig till läsning” i Piteå omgång 7.
Under nästa läsår 2012/13 är det 12 pedagoger som deltar i utvecklingsarbetet.
I år provar vi på att blogga kring vad som händer ute i våra klassrum, våra tankar kring litteraturen vi läser. Tips, ideér och ”önskeklassrum” kommer också att växa fram här….
ABC bok
Sida från ”ABC-bok” gjord på Munksundsskola, Piteå, åk 1, ht 2011
Foto: A. Forsberg