Läsvärt och tänkvärt

11 04 2013

En kort, läsvärd artikel  ur ”Litteratur Magazinet- Barn”,  ”7 punkter för att få pojkar att läsa”
Johan Unenge  – ”LäsAmbassadören” skriver i samma tidning en artikel  att ”Lästräning lika viktig som idrottsträning”
Tid, Kreativitet och Lärande

11 04 2013

Ta dig två minuter och titta på den här lilla filmen…

ev. måste du klicka på helskärmsläget för att kunna se videon…
Språket i alla ämnen från förskola till vuxenutbildning

13 03 2013

Anna Österlund, Skolverket föreläste den 6 mars via ett webbinarium för ”Norrbottenslärare” om språkutvecklande arbete.
Webbinariet anordnades av NCS-Norrbottensnätverk, RUC och Skolverket.
Här är länken till det inspelade webbinariet
https://connect.sunet.se/p3h4mu43886/
Det tar ca 1 timme att lyssna på sändningen- titta gärna tillsammans med kollegor på APT- möte, diskutera.
Britt Hansson, Skoldatateket Norrbotten har gjort en skriftlig sammanfattning av webinariet som du kan ta del av här

Anna Österlund avslutar med denna lilla anekdot
En elev läser en bok,  ser efter ett tag väldigt undrande ut, stannar upp i läsningen och funderar…till sist kommer frågan:
-En man som bor i en ”Herrgård”- finns det hus för bara pappor?….
Klart att en sån fundering sätter stopp för läsflytet/förståelsen…
Det gäller att skapa ett klassrumsklimat där det är smart att fråga, så man vågar/tillåts tänka högt tillsammans kring hur man tänker, så man hela tiden kan befinna sig i en aktiv lärandezon.
Det handlar väldigt mycket om värdegrundsfrågor, hur man bemöter en sån fråga visar på vad som är tillåtet i lärmiljön.

”Få syn på språket”, Skolverkets kommentarmaterial kan du läsa/ladda ner här
PEFF -år (PiteåElevFilmFestival)

28 01 2013

PEFF- år!

PEFF, anordnas för 4 gången, av oss på CMiT.
Under v.21 (trol. 23-24 maj) vi erbjuder skolbio åk 3 och 6, PEFF och Ung Film.
Vill ni få tillgång till bildmanus i A3 finns det på S: ASL, rörlig bild
Tänk på ”en svårighet i taget”- ni kan tillsammans med eleverna skriva filmmanus utifrån en saga, berättelse som ni läst. Eller en dokumentär på något som hänt i er klass eller något annat från verkligheten. Titta gärna på ”filmtipsen”
all info. finns på
http://peff.weebly.com/
Regler
Klasser/ längd på filmer.
PEFF-junior; fsk- skolår 6
PEFF; skolår 7-8-9 Dokumentär/ öppen klass
PEFF; gymnasiet 1-2 3 Dokumentär/öppenklass

• Det ska vara minst 20 sekunder svartruta innan filmens startpunkt samt 20 sekunder efter filmens slutpunkt.
• Filmen ska vara i AVI-format (undantag Photostoryfilmer) och sparas ner på ett USB minne eller extern hårddisk.
Filmen lämnas in personligen på CMiT senast fredag 23 april 2013.
• Filmen får max vara 5 minuter lång, inklusive för- och eftertexter samt eventuella vinjetter.
Filmerna får inte innehålla musik eller bilder som är skyddade av upphovsrätten utan att upphovsmannen gett sitt tillstånd. All musik och ev. ljudeffekter kan aningen vara egenproducerad eller färdigproducerad. I bägge fallen ska finnas ett skriftligt tillstånd från upphovsmannen som medger att musiken eller bilden får användas i filmen. Läs gärna på PEFF-sidans ”länksida”, där det finns en hel del länkar till musik & ljudeffektsidor som är OK att använda. 
Filmerna ska vara producerade läsåret 12/13 och gjorda under skoltid. Arbetet ska vara godkänt och handlett av lärare. Eleverna ska själva genomföra hela filmarbetet.

Med beteckningen ”lärare” avses lärare, förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare

OBS!!!
Information om filformat och om filmer gjorda i iPads kommer att bildkvalitetsmässigt kunna visas på biografen håller vi på att undersöka. Info. kommer så fort vi testat.
Håll utkik efter info!

2011 fick vi bl.a. ta del av ”Pruttmannen” som förskoleklassen på Munksundsskolan gjort. Filmen startar efter ca 20 sek.
Minecraftpyssel

22 01 2013

…tips på hur vi kan ta in några av  barnens”ryggsäckar” i undervisningen. Läs Erica Lövgrens inlägg här
Testar att blogga från iPaden

9 01 2013

Testar att blogga från IPaden och det är ju superenkelt. Ska bli spännande att se hur bilderna ser ut på bloggen. Kollar även hur enkelt det är att  länka

20130109-084601.jpg
Julteckensnitt

12 12 2012

God
jul

OCH

Gott
NytT
År !

Ni kommer väl ihåg att använda ”jul-teckensnitten”
som finnsför nerladdning på
S:gemensam:ASL:Julen:julteckensnitt

hälsningar
Anki


iu w e r
Vikten av att träna läsförståelse tidigt

4 12 2012

Ta dig tid att titta på följande föreläsning av Barbro Westlund.
Undervisning i läsning kräver att läraren har kännedom om hur läsförståelse skapas och hur den kan utvecklas. Barbro Westlund är lärarutbildare och doktorand och berättar om hur man kan hjälpa elever att förstå innebörden i olika slags texter. Inspelat i Uppsala konsert och kongress i april 2012.
Videon är 43 minuter, belyser vikten av att jobba med läsförståelse i förskolan och i f-klassen, väldigt intressant.
http://www.ur.se/Produkter/170446-UR-Samtiden-Grav-sprakstorning-Att-undervisa-i-lasforstaelse
titta gärna tillsammans i kollegiet,  summera/ sammanfatta era tankar kring detta.
Läs även  ”leka sig till läsning” inlägget på LekMitbloggen
Skolinspektionen om IT-användning i skolan

8 11 2012

Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen hur IT-verktygen används i undervisningen.
Enligt läroplanen ska grundskoleeleverna lära sig använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
Men även om skolorna satsar på IT så används de nya verktygen sällan i undervisningen.
Resultatet i korthet:
Skolinspektionen granskade om IT används på ett sätt som stödjer elevers kunskapsutveckling och om skolan bedriver ett strategiskt arbete för att använda IT i undervisningen.

I fyra granskningar uppmärksammades användningen av IT-verktyg i undervisningen. Dessa var i naturorienterande aämnen, idrott och haälsa, svenska (med fokus på läsprocessen) och religionskunskap.

De övergripande granskningsresultaten kan sammanfattas i följande punkter:

  • Satsningar på inköp av IT-utrustning har i många fall inte åtföljts av satsningar för att utveckla användningen av IT så att det blir ett stöd i det pedagogiska arbetet och gynnar elevernas kunskapsutveckling och lärande. Ofta har man nöjt sig med att använda IT-utrustningen för att effektivisera administration, planering och organisation av skolarbetet.
  • Skolledningen styr inte användningen av IT i undervisningen på ett aktivt sätt. Många skolor saknar övergripande strategi för användning av IT i det pedagogiska arbetet, och IT-användningen i undervisningen blir därför ofta en fråga som beror på den enskilde lärarens intresse.
  • Lärarnas behov av kompetensutveckling för att använda IT-verktygen i det pedagogiska arbetet har inte tillgodosetts.
  • En del skolor saknar grundläggande förutsättningar för användning av IT i undervisningen därför att de saknar, eller har föråldrad utrustning. Ett annat problem är att de saknar IT-support i det dagliga arbetet.

Många huvudmän och skolor har gjort stora satsningar för att öka tillgången till IT-verktyg. Skolinspektions granskning visar dock att den moderna informationsteknikens möjligheter för att utveckla undervisningen inte har tillvaratagits i tillräcklig utsträckning. Det krävs ytterligare satsningar hos många huvudmän och skolor som sträcker sig längre än att bara köpa in datorer och andra IT-verktyg för att de ska lyckas med sitt uppdrag att ge eleverna de IT-kunskaper och förmågor som uttrycks i styrdokumenten. Skolinspektionen har sett att det behövs satsningar på att utveckla användningen av IT i det pedagogiska arbetet. Enligt Skolinspektionen krävs det bl.a. att lärarna ges fortbildning för att de ska utveckla sin kompetens i att använda IT-verktyg och olika tilllämpningar i det pedagogiska arbetet. Det krävs också att huvudmän och skolor utvecklar tillgänglig support och IT-stöd.

LÄS MER om granskningen på Skolinspektionens webbplats

 

     Läs också artikeln ”Skolan måste digitaliseras snabbare” på SKLs webbplats
Läsvärt från skolverket

6 11 2012

Skolverket har nyligen gett ut följande material
Kommentarmaterial till kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk
Ett år med ny läroplan  – läsvärda.
En favorit är  Få syn på språket
Klicka på länkarna, du kommer då till publikationerna. (finns att ladda ner som .pdf)