”Tänk tanken ” – Om att skriva sig till läsning

9 09 2014

Mycket intressant program att lyssna på. Tack till ”Tänk tanken”  specialpedagog Ulrika Jonson och rektor Jesper Samuelsson, Vallaskolan i Södertälje för intressanta 43 minuter.
 http://tanktanken.se/2014/09/05/avsnitt-24-att-skriva-sig-till-lasning-asl/
Avslutning och utvärdering

20 05 2014

Visuellt ser utvärderingen ut så här, vill du läsa hela Utvärdering ASL omg 8 2014  (klicka på länken)
tagexedo 2014

tårta

 

Tack för i år, ses vi till hösten?
Ny forskning från Örebro Universitet

24 03 2014

Forskningsnyheter

Ny teknik i skolan ger resultat

2014-03-21

Datorn är ingen silverkula som kan lösa alla problem men när skolor använder teknik på rätt sätt ger det resultat. Det skriver professor Åke Grönlund i boken Att förändra skolan med teknik. Utifrån sin forskning visar han att nyckeln till framgång finns i ledarskapet.

Professor Åke Grönlund

Professor Åke Grönlund

– De positiva effekterna uppstår inte överallt men det gör däremot de negativa. Det är därför det är viktigt att genomföra förändringarna på rätt sätt, säger Åke Grönlund, som är professor i informatik vid Örebro universitet och som dessutom har en bakgrund som lärare och studierektor i grundskolan.

I dag är det stora skillnader mellan olika skolor. Bra innovationer uppstår när kreativa lärare utvecklar sina arbetsmetoder, men forskarna anser att det är kommunernas ansvar att se till att innovationerna sprids och kommer alla elever i alla skolor till del.

– Varje skola och kommun måste fundera över vad man vill uträtta och sedan hitta den lämpligaste tekniken för att göra det. Det är inte alltid en dator per elev som är bäst, säger Åke Grönlund.

Att hitta rätt väg

Utmaningen är att hitta rätt väg för att skolan på bästa sätt ska kunna utnyttja den nya teknikens möjligheter för att uppnå sina prioriterade mål.

– Därför är inte detta ett it-projekt utan ett förändringsprojekt och ledarskapet på kommunnivå är den viktigaste framgångsfaktorn. Eftersom förändringarna är genomgripande, sträcker sig över flera år och innefattar beslut som ligger över rektors nivå måste kommunerna ta ansvar, säger Åke Grönlund.

– Man kan inte delegera allt ansvar till den enskilda skolan. God användning av it i skolan förutsätter politiska beslut angående infrastruktur, organisationsutveckling, lärresurser och teknikanvändningsavtal, säger Åke Grönlund.

Positiva effekter

När allt fungerar får tekniken positiva effekter i skolan. Kontakten mellan lärare och elever ökar och har en högre kvalitet, eftersom lärarna är mer tillgängliga för eleverna. Att söka information, skriva och presentera görs på effektivare sätt.

– Vår forskning har till exempel visat atten ny metod som innebär att elever skriver sig till läsning med it-stöd ger bättre resultat än traditionella metoder för att lära barn läsa och skriva, säger Åke Grönlund.

Men skolor som inte använder tekniken på rätt sätt riskerar att få en dyrare och ensammare skola som leder till sämre resultat.

– Det enskilda arbetet ökar generellt och vår forskning visar att när tekniken används fel leder det till ensamarbete där eleverna tappar fokus. Dessutom är tekniken dyr och kan leda till neddragningar i personalresurser och till mer stress.

Får inte tränga ut personalen

Det är alltså viktigt att inte låta kostnader för teknik tränga ut personalen men också att se till att lärarnas arbetstid används till undervisning. Mer teknik medför förändrat arbete för lärarna men inte mindre arbete.

– Vi har under projektets tre år sett att många positiva utvecklingar. Många lärare har utvecklat nya arbetssätt, ibland små förbättringar och ibland genomgripande förändringar. Experimenterandet har gett många goda idéer. Dessa arbetssätt måste dokumenteras och kvalitetssäkras och spridas i hela organisationen, säger Åke Grönlund.

Boken bygger på forskningsprojektet Unos Uno och innehåller texter av forskare, rektorer, lärare skolchefer och politiker.

Text: Linda Harradine Foto: Örebro universitet
Källa: Örebro Universitet, Forskningsnyheter.

 
Nya deltagare i ASL och exempel på ”första skrivuppgift”

20 08 2013

Skolan har startat och många förväntansfulla elever och pedagoger finns i klassrummen. I år är det 4 skolor och 6 klasser som deltar i utvecklingsarbetet ”Att skriva sig till läsning” – ”ASL” är förkortningen vi använder i Piteå Kommun. Datorer och iPads delas ut i klasserna och i år får även åk 1 iPads.
Vi startar upp med en inspirationsföreläsning av Erica Lövgren och mig den 22 augusti.
Vilka uppgifter deltagarna har, datum för studiedagar och kollegiesamtal. Vilka de deltagande skolorna är. Inspirationsmaterial, hur man gör inlägg på bloggen och information om CMiT hittar du i flikarna ovanför.

En svårighet i taget!
I början av terminen kan det vara bra med enkla uppgifter. Jag startade i min åk 1 med att göra en gemensam födelsedagsbok. Alla elever följer samma mall med texten:
Anki fyller år. Hon får ett paket. (sid 1)
En bok. (sid 2)
Endast förnamnet och innehållet i paketet varierar.
Förberedelse: Gör en färdig exempelbok, eleverna får då möjlighet att se hur arbetet ska se ut när det är färdigt.
Förbered elevernas ritpapper, jag brukar dela vita A4 papper på mitten, och därefter skära  bort ca 2 cm i kanten, (med skärmaskin) ) ta fram kritor, lim och saxar. Ta fram färgade blad.
Gem är bra att sätta ihop texterna som hör ihop, underlättar när du gör en bok av allas texter (med spiral-, eller limbindning)
Fundera om du ska skriva ut med spökskriften eller inte. Många skriver ut spökskriften, klipper ut den, samlar utskrifterna i tidskriftsamlare och återvänder när elever ska söka bokstäver.
Inspirera: Visa din färdiga välgjorda exempelbok. Med hjälp av projektor visar du hur man skriver i Word eller annat ordbehandlingsprogram, och vad de ska skriva. Skriv med både spökskrift och översättning. Gör gärna enterslag mellan ”spökskrift” och översättning. Låt projektorn vara påslagen, eleverna ges då möjlighet att titta på modellen ifall det behövs. Visa  hur du illustrerar texten. Gör hela arbetet steg för steg så eleverna får modell på arbetsgång.
Genomförande: elevens planering; eleverna ritar sina paket, och vad det innehåller, färglägger sina bilder och när de börjar vara färdiga får eleverna i par skriva sina texter. Eleverna är sekreterare till varandra. Eleverna spökskriver eller skriver på svenska. Därefter hjälper läraren till att skriva texten på korrekt svenska under elevens text innan det skrivs ut.
Samtala t.ex.om att namn alltid börjar med en versal , resonera kring om det ska vara en eller ett framför det som man önskar sig och när ska man skriva han, hon? Gör eleverna uppmärksamma på punkt efter meningarna.
Skriv ut texten, eleverna klipper ut texten, klistrar in text och bild som hör ihop på (färgade) 2 A4 papper. Sätt ihop till klassens födelsedagsbok.
Avslut: Eleverna tränar på sin text, läser upp sin egen text och visar bilderna för varandra.
Ev. kopiera allas texter, gör böcker till alla och använd som första läsläxa. Alla elever kan då känna att de lyckas att de (som Frank Smith uttrycker) ”tillhör läsarnas klubb”. Man har förförståelsen, känner igen kompisens namn och kommer ihåg, eller ser på bilden vad de önskar sig.
Meningsfullt- Viktigt och på Riktigt!

20130820-135202.jpg

20130820-135550.jpg

20130820-135629.jpg

20130820-135639.jpg

20130820-135650.jpg

20130820-135657.jpg
ASL utvärdering 2012-13

27 05 2013

utvärdering ASL omg 7 Tagxedo
ASL utvärderingen gjord i  ”Tagexedo”  (å. ä och ö blir lucka i orden, men du kan nog läsa de ändå 🙂 )
Om du klickar på länken (gråmarkerad) kan du läsa hela sammanställningen av hela utvärderingen Utvärdering av ASL lå 2012-13
ASL -sista utbildningsdagen lå 2012-13

27 05 2013

Den 7 maj hade vi sista ASL utbildningsdagen för läsåret 2012-13.
Brita Holmfrid, Luleå kommun berättade för oss om deras utvecklingsarbete ett samarbetsprojekt mellan kommunala språk-, läs-, och skrivutvecklaren, kulturskolan och lärare i en skola nära SSAB. Utvecklingsarbetet fick namnet ”Från malm till stål” Det utgick ifrån elevernas verklighet med stålverket som de ser varje dag, föräldrar som jobbar där och alla tåg med malmvagnar som passerar flera gånger varje dag. Att ta med ”elevernas ryggsäck” i skolarbetet. Vi fick se exempel på hur texter bearbetades på olika sätt, hur man jobbat med bilden. Utifrån en elevtext hade musikpedagogen gjort musik, danspedagogen gjorde en dans som eleverna dansade. Dansen handlade om malmens väg från gruvan i Kiruna till färdigt stål på SSAB och vad stålet kan användas till.
Vi fick även tillfälle att höra Britt Hansson, Skoldatateket Norrbotten föreläsa om tillgänglig utbildning. Hon visade på Handisamsfilmer korta informativa filmer som sätter tillgänglighetsfrågor på sin spets med en humoristisk glimt.
Hon belyste att eleverna har större möjlighet att göra ”rätt och lyckas” om det råder en god arbetsmiljö, det finns ett positivt bemötande och tillgång till brukbara verktyg.
Hon lyfte sambandet mellan inre motivation och känslan av att jag förstår, har kontroll och behärskar något.  Alla når bättre resultat om man tror att det ska gå bra. I en omhändertagande miljö, där man får stimulans, där det finns inslag av musik och motion får man positiva resultat.
Kritik ökar känslan av att inte kunna kontrollera sitt lärande och leder då till mindre motivation. Låga förväntningar leder till låga resultat, stress och i sin tur till störande inslag.
Hon pratade om hjärnans mognad, förenklat att barn lär sig när de lyckas, vuxna lär sig när de misslyckas och ungdomar får kickar (dopamin) av att kanske lyckas, därför tar de stora risker. Läs mer i Torkel Klingbergs ”Den lärande hjärnan”
Hon betonade betydelsen av att anpassa undervisningen ( har vi hört det förr?)

Erica Lövgren gav exempel på hur man kan fortsätta arbetet i åk 2 och jag (Anki) presenterade Åke Grönros och Annika Agélli Gentott forskningsrapport  med titeln ”Förbättra läsförmågan genom lärande läsning genom att skriva: Den i WTR metod som presenteras och testas är gjord i Sollentuna. ( med fantastiska resultat)

Intyg delades ut till samtliga deltagare och vi åt en ”ASL-tårta”, med det här fotot 🙂
asltårta
inlägg borta

24 05 2013

jag ser att inläggen som är gjorda efter 7 maj har kommit bort när skolbloggen legat nere. Jag återkommer nästa vecka med uppdatering av blogginläggen.
Att skriva sig till läsning – böcker

30 04 2013

Fråga i ”Att skriva sig till läsning” facebookgrupp. Det blir en trevlig bokhöst ! Läs kommentar 6 extra noggrant 😉

20130430-121946.jpg
Kan alla älska böcker?

22 04 2013

Anne-Marie Körlings 53 minuter långa förläsning från januari 2013. Bra ljud och bild, underhållande, väcker tankar och ger konkreta exempel på hur vi gör läsandet till en del av undervisningen. Titta på föreläsningen själv eller tillsammans med dina kollegor.
UR samtidens serie, ”Skolbibliotek 2013: Kan alla älska böcker?”
http://www.ur.se/Produkter/175057-UR-Samtiden-Skolbibliotek-2013-Kan-alla-alska-bocker?q=anne-marie+k%C3%B6rling
Barn lär sig skriva och läsa snabbare med IT-undervisning

16 04 2013

pressmeddelande från Örebro Universitet ang. forskning av Åke Grönlund, Örebro universitet. Tar bara några minuter att läsa (från 12 april 2013)
Hela rapporten: