Nuläge Alterdalens förskoleklass

20 11 2013

Vi har arbeteat med hösten och flyttfåglar. Eleverna har bland annat fått göra PuppetPalsberättelser om fåglar.

Innan arbetet gjorde vi en planering i appen Popplet där eleverna själva fick bestämma vad de ville ta reda på och veta om våra fåglar och framförallt flyttfåglarna. För att få svar på våra elevernas frågor bestämde de att vi skulle se på film, fråga (inrervjua) någon som vet, ta med en fråga hem till föräldrarna som fick hjälpa till att svara på den. Allt eftersom vi fick svar på frågorna fyllde vi på med dessa i planeringen. Innan arbetet var slut var varje fråga besvarad.

Inga bilder finns med i blogginlägget då jag inte får det att fungera med uppladdningen.
Mvh Josefin
Nuläge Alterdalens förskoleklass

12 11 2013

I Alterdalens förskoleklass har vi arbetat med hösten och flyttfåglarna. Eleverna har bland annat fått göra sina egna Puppetpalsberättelser.
Vi gjorde dessutom en planering i Popplet där eleverna själva fick bestämma vad de ville lära sig om flyttfåglarna. Allt eftersom att vi lärde oss nya saker om fåglarna (genom hemläxa, film, intervjuer) fyllde vi i detta i vår Poppletplanering och det här blev det färdiga resultatet.
20131112-093527.jpg
Bloggadresser

5 11 2013

Pedagoger på 3 av skolorna som deltar i årets ASL utbildning har startat egna bloggar. Blir riktigt intressant att följa lärandet som sker i klassrummen, vad som publiceras och kommenteras via bloggarna 🙂
Du hittar bloggarna på följande bloggadresser
http://stromnasarna.wordpress.com/
http://kullenskolan.wordpress.com/
http://alterdalensskolan.wordpress.com/
Adresserna hittar du även på länklistan till höger.
Nuläge Alterdalens förskoleklass

9 10 2013

Som relativt nyutexaminerad lärare har jag inte hunnit arbeta med skriv-och läsinlärning i någon större utsträckning. ASL-utbildningen ger mig därför en otrolig möjlighet att få idéer och tips på hur man kan arbeta med den inlärningen. Nu när det gått några veckor sedan utbildningen drog igång är jag glad att jag valde att gå med och jag känner att den ger mig jättemycket. Handledartiden som man har varje vecka är ett stort stöd i arbetet med ASL och iPaden och något jag värdesätter mycket. Mina förväntningar på ASL-utbildningen är att jag ska få med mig nya idéer och framförallt en stor portion erfarenhet i hur man rent praktiskt kan lära elever att skriva och läsa och hur man på ett bra sätt kan involvera tekniken i skolans värld.

 

I dagsläget håller vi tillsammans på att bekanta oss med den nya tekniken, iPaden. Eleverna är otroligt duktiga och lär sig jättesnabbt. Fokus ligger just nu på själva berättandet och vi har därför inte börjar skriva något på datorn än. Vi läser många böcker tillsammans, tittar på böcker på ur.se, ser film osv. Detta gör vi för att eleverna ska få komma i kontakt med så många olika typer av berättelser som möjligt. Målet är att när de sedan ska börja skriva egna berättelser kommer de ha en god grund att stå på och arbetet kommer förhoppningsvis flyta på lite enklare. Eleverna har hittills gjort böcker två och två i appen Book Creator. Under arbetet läste vi först en bok om en flicka som tog med sig sitt gosedjur till skolan. Eleverna fick själva ta med sig varsitt gosedjur till skolan och planera en berättelse kring djuren. När planeringen var färdig spelade eleverna upp sin berättelse som en teater för oss andra medan vi fotade. Foton och ljud la sedan eleverna in helt på egen hand i Book Creator (efter att jag visat dem en gång hur man skulle gå till väga). De färdiga berättelserna visade eleverna naturligtvis för de övriga i klassen plus att jag mailade dem till barnens föräldrar för att de skulle kunna titta på dem hemma tillsammans. Versioner av deras böcker utan ljud men med bild och text finns också utskrivna och står i bokhyllan med de andra böckerna. Eleverna väljer ofta att sitta och kika i deras egna böcker när tillfälle ges.

Just nu arbetar vi med hösten och är inne på höstens flyttfåglar. Till detta tema har eleverna bland annat fått välja varsin fågel som de färglagt och sedan har de två och två planerat och gjort en berättelse i appen Puppetpals. Berättelserna spelar vi upp för varandra allt eftersom de blir färdiga och även dem ska vi maila till elevernas föräldrar. Eleverna tycker att det är jätteroligt när filmen är färdig men det kan ibland vara lite spännande att höra sin egen röst. När arbetet med berättelserna i puppetpals är färdiga är tanken att de, i sina berättelsepar, ska få ta med sig iPaden och ge sig ut i skolan och intervjua lärare och elever om flyttfåglar och vad de vet om dem. Tillsammans i appen Popplet har vi planerat och funderat över vad vi vill veta om flyttfåglarna, exempelvis vad de äter, när de flyttar, vart de flyttar osv. Meningen är att de ska filma sina intervjuer och sedan visa dem för resten av klassen. Möjligtvis att vi redigerar och fixar iordning filmerna innan vi presenterar dem men det får vi se när intervjuerna är färdiga. När arbetet med hösten och flyttfåglarna är över ska vi göra en utvärdering för att få veta vad eleverna tycker om arbetssättet – vad som var bra, vad man hade kunnat göra annorlunda och hur man kunde gjort istället. Även i utvärderingen kommer vi använda oss av iPaden på något sätt, exempelvis genom appen Wordsalad.

Jag börjar bli mer och mer inne på att skapa en liten privat blogg för klassen för att kunna lägga upp sådant som vi gör tillsammans. Detta för att slippa maila föräldrarna allt vi gör utan att de istället kan gå in i bloggen för att se vad deras barn gör på skolan. IPaden har blivit ett redskap som får vara en del av arbetet och är ingenting vi arbetar med vid sidan av allt annat. Därför vore det behändigt med en sida där vi kan ladda upp sådant vi gör på skolan men som man inte kan stoppa i ryggsäcken och ta med sig hem.
Nya deltagare i ASL och exempel på ”första skrivuppgift”

20 08 2013

Skolan har startat och många förväntansfulla elever och pedagoger finns i klassrummen. I år är det 4 skolor och 6 klasser som deltar i utvecklingsarbetet ”Att skriva sig till läsning” – ”ASL” är förkortningen vi använder i Piteå Kommun. Datorer och iPads delas ut i klasserna och i år får även åk 1 iPads.
Vi startar upp med en inspirationsföreläsning av Erica Lövgren och mig den 22 augusti.
Vilka uppgifter deltagarna har, datum för studiedagar och kollegiesamtal. Vilka de deltagande skolorna är. Inspirationsmaterial, hur man gör inlägg på bloggen och information om CMiT hittar du i flikarna ovanför.

En svårighet i taget!
I början av terminen kan det vara bra med enkla uppgifter. Jag startade i min åk 1 med att göra en gemensam födelsedagsbok. Alla elever följer samma mall med texten:
Anki fyller år. Hon får ett paket. (sid 1)
En bok. (sid 2)
Endast förnamnet och innehållet i paketet varierar.
Förberedelse: Gör en färdig exempelbok, eleverna får då möjlighet att se hur arbetet ska se ut när det är färdigt.
Förbered elevernas ritpapper, jag brukar dela vita A4 papper på mitten, och därefter skära  bort ca 2 cm i kanten, (med skärmaskin) ) ta fram kritor, lim och saxar. Ta fram färgade blad.
Gem är bra att sätta ihop texterna som hör ihop, underlättar när du gör en bok av allas texter (med spiral-, eller limbindning)
Fundera om du ska skriva ut med spökskriften eller inte. Många skriver ut spökskriften, klipper ut den, samlar utskrifterna i tidskriftsamlare och återvänder när elever ska söka bokstäver.
Inspirera: Visa din färdiga välgjorda exempelbok. Med hjälp av projektor visar du hur man skriver i Word eller annat ordbehandlingsprogram, och vad de ska skriva. Skriv med både spökskrift och översättning. Gör gärna enterslag mellan ”spökskrift” och översättning. Låt projektorn vara påslagen, eleverna ges då möjlighet att titta på modellen ifall det behövs. Visa  hur du illustrerar texten. Gör hela arbetet steg för steg så eleverna får modell på arbetsgång.
Genomförande: elevens planering; eleverna ritar sina paket, och vad det innehåller, färglägger sina bilder och när de börjar vara färdiga får eleverna i par skriva sina texter. Eleverna är sekreterare till varandra. Eleverna spökskriver eller skriver på svenska. Därefter hjälper läraren till att skriva texten på korrekt svenska under elevens text innan det skrivs ut.
Samtala t.ex.om att namn alltid börjar med en versal , resonera kring om det ska vara en eller ett framför det som man önskar sig och när ska man skriva han, hon? Gör eleverna uppmärksamma på punkt efter meningarna.
Skriv ut texten, eleverna klipper ut texten, klistrar in text och bild som hör ihop på (färgade) 2 A4 papper. Sätt ihop till klassens födelsedagsbok.
Avslut: Eleverna tränar på sin text, läser upp sin egen text och visar bilderna för varandra.
Ev. kopiera allas texter, gör böcker till alla och använd som första läsläxa. Alla elever kan då känna att de lyckas att de (som Frank Smith uttrycker) ”tillhör läsarnas klubb”. Man har förförståelsen, känner igen kompisens namn och kommer ihåg, eller ser på bilden vad de önskar sig.
Meningsfullt- Viktigt och på Riktigt!

20130820-135202.jpg

20130820-135550.jpg

20130820-135629.jpg

20130820-135639.jpg

20130820-135650.jpg

20130820-135657.jpg