Dator allt vanligare när barn lär sig skriva

13 02 2015

Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet ” – Fördelarna är väldigt stora för att när de skriver på dator då blir ju fokus på att skapa ett innehåll och det är ju det som skolan är till för, säger hon”
Se hela inslaget :

Källa: SVT Nyheter, Anna Olsdotter Arnmar