Citat och kommentarer ur ”Digitala verktyg och sociala medier…” av Christina Löfving

28 04 2014

”I Lgr 11 är Centrala innehållet omfattande. Skolverket har påpekat att man kanske inte kan arbeta som förut om man ska hinna. Det går inte att göra alla delar i kursplanen lika omfattande. Man ska arbeta med Centrala innehållet för att eleverna ska utveckla de förmågor som finns beskrivna övergripande och under ämnets syfte i Lgr 11…..För att hinna förespråkar Skolverket ämnesövergripande arbetssätt.” s. 181. För oss har det alltid varit viktigt och tillfredsställande att arbeta ämnesövergripande. Vi har bland annat använt oss av Storyline som är en pedagogisk metod eller ett förhållningssätt för inlärning som innebär att lärare och elever tillsammans arbetar med en historia. ASL är ytterligare ett arbetssätt där man kan arbeta ämnesövergripande. Vi tycker att ASL är en elevaktiv metod som ger många motiverade och engagerade elever. I ASL är det lätt att individualisera och utmana eleverna. På sidan 137 lyftes frågan ”Hur går det till i praktiken att arbeta ämnesintegrerat när även digitala verktyg och sociala medier får spela en viktig roll.” Frågan följdes av två planeringar, varav en riktade sig till lågstadiet. Vi fann det intressant och fick många nya tips och idéer som vi kommer att prova på framöver.
På sidan 143 skriver Christina Löfving ” Genom hela arbetet kommer ni var och en att få formativ bedömning….” Vi håller med C L om att formativ bedömning är mycket viktigt och vår målsättning är att utöva detta kontinuerligt.
/ Björklunda åk 1


Actions

Information