Citat och kommentarer från ”Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen”

27 04 2014

”Att läsa, spela dataspel och vara på internet där ungdomar tvingas lita på och använda sin språkliga förmåga ger mycket bättre resultat än om de bara tittar på film eller lyssnar på musik. Att producera är bättre än att konsumera.” (S.32)
Detta tycker jag är väldigt intressant. Det är nästan som en norm i samhället och skolvärlden att dataspel inte är ett tillräckligt fint intresse att ägna sig åt. Jag tycker givetvis att alla vuxna omkring barnen ska visa intresse för vad barnen ägnar sig åt när de sitter och arbetar med datorn. Vi ska vägleda, uppmärksamma och uppmuntra till en positiv användning av digitala verktyg. Använder vi dessa på rätt sätt och tar tillvara på barn intresse för exempelvis dataspel så tror jag, precis som Christina Löfving nämner, att det finns mycket utveckling och kunskap att hämta där.

”Stödet som ett presentationsverktyg ger kan göra att man känner att man själv inte hamnar i fokus och slipper rodnande kinder. Klasskamraterna tittar på vad projektorn visar och själv kan man berätta med mindre nervositet. Man tränar på att hantera situationer där man behöver prestera något.” (S.77)
Detta upplevde jag tydligt när vi filmade vår dramatisering av boken ”Pricken”. Även de elever som vanligtvis inte är så bekväma med att stå i centrum kunde slappna av när de skulle spela upp dramat eftersom de visste att man kunde göra en omtagning och att de inte hade allas blickar riktade mot sig. Att presentera dramat som en film engagerade och passade de flesta.

”Tekniska hjälpmedel kan få alla att lyckas i något avseende. Talsyntes finns för den som har svårt att läsa, färdiga bilder som kan förfinas för den som har svårt att rita, musikprogram för den som har svårt att få ljud i en trumpet – egentligen är det få begränsningar. Det viktiga är att börjar känslan av att kunna lyckas.” (S.89)
Det är just detta man gör när man använder sig av ASL som ett förhållnings och arbetssätt. Alla får lyckas och känna sig nöjda över det som de producerat. Digitala verktyg i undervisning fungerar verkligen som inkluderande.


Actions

Information