Länk från Christina Löfving

28 04 2014

www.eTwinning.net är något som jag blev inspirerad till redan förra terminen då jag var på en föreläsning om just detta. Det är helt enkelt en samarbetsportal för både elever och pedagoger som du kan nätverka tillsammans med från hela Europa. Som pedagog kan du exempelvis söka kontakt med en pedagog från ett annat land i Europa och som har liknande ålder och ämne i skolan. Tillsammans kan ni dela bilder till varandra, arbeten, teman, planeringar osv. Bara fantasin som sätter gränser. Tala dessutom om en verklig mottagare för eleverna.
Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen- Christina Löfving

28 04 2014

”Kan något göras annorlunda innebär det inte att vad vi gjorde tidigare nödvändigtvis var dåligt. Att tala om förändring är inte automatiskt samma sak som att kritisera.” S.170
I boken tycker jag Löfving tar upp tänkvärda åsikter som just handlar om arbetslag, grupp och team. I mitt år där jag fått ingå i den här kursen i ASL så har min handledare varit mycket betydelsefull och tydlig. Hon har gett mig tankar som jag förmodligen aldrig skulle ha fått precis just nu och som citatet ovan säger så tycker jag att hennes budskap från start fått mig att reflektera kring möjligheterna gällande de nya digital verktygen som vi har tillgång till i skolan och samhället idag. Jag vet att de utbildningar och värdefulla praktiker som jag gjort under mina år då jag studerade till lärare, när vi befann oss i ett helt annat samhälle, kan utvecklas och med hjälp av verktyg som vi har tillgång till idag kan jag utöka och förnya mina redskap som jag redan har. Jag har mycket kvar att lära, men jag är i alla fall en bit på vägen och har en vilja att lära mig ännu mera.

”Som pedagog har man ansvar att skapa trygghet. Ett sätt är att låta eleverna träna på att ge respons och att framföra åsikter. Det är här digitala verktyg kan bidra.” S.76-77
Vi har börjats använda oss av olika typer av redovisningsformer med hjälp av tekniken. Bland annat så har vi använt oss av PuppetPals och Book Creator. Det jag kan se är att de elever som är mer nervösa vid en ”traditionell” redovisning ser mer avslappnade ut vid en digital form av redovisning. En del elever har däremot jobbigt att lyssna till sig själv även om jag kan se att de lyser av glädje då de får visa upp vad de har skapat. Oftast är det elever som inte annars visar nervositet vid en ”traditionell”redovisning. Med andra ord nyttigt och nödvändigt att variera. Som Löfving vidare skriver så är det också viktigt att de ger varandra respons vid redovisningstillfällen. Då i te bara ”Det var bra”. Mer vad som kan leda arbetet framåt som ” Vad exakt var det som gjorde att du förstod bättre?” ” Jag har låtit mina elever fokusera på hur de själva agerar som åskådare när de har tränat på att låta dem som redovisar känna sig väl bemötta. Vi har pratat om hur publiken gav respons istället för att bara fokusera på dem som har redovisat. Ingen blir utpekad utan man pratar om det utifrån vad som har varit bra och vad man kan tänka på till nästa gång. De smittar av sig på hela undervisningen och skapar ett tryggt klimat” s.77

” Hur går det till i praktiken att arbeta ämnesintegrerat när även digitala verktyg och sociala medier får spela en viktig roll?” S.137
Oj så mycket nytt jag har att lära, jag inser verkligen hur lite jag faktiskt kan om vår digitala värld men däremot vilka häftiga möjligheter som finns idag. Det känns också skönt när jag läser om hur författaren själv gav sig in i detta äventyr utan att kunna allt, hon lärde sig under resans gång tillsammans med eleverna. Det gäller bara att jag vågar pröva och att jag tar en sak i taget så att processen startar.
Länk från Christina Löfving

28 04 2014

www.geocaching.com

Det här har jag hört talas om och själv velat prova på då jag är ute och promenerar varje dag. Däremot har jag inte kommit mig för att ta reda på hur man går till väga och vad det egentligen går ut på.
Efter att ha undersökt och kikat på länktipset i Christinas bok känner jag mig ännu mer i nyfiken och sugen på att prova. Det verkar superenkelt. Har du skapat ett gratiskonto på hemsidan www.geocaching.com och har tillgång till en GPS så är det bara att köra. Det finns en bra och tydlig instruktionsvideo på hemsidan också.
Det här måste ju vara riktigt roligt att använda med eleverna. Man ger sig ut på skattjakt tillsammans och förhoppningsvis hittar man skatten. Eleverna får träna på att navigera med GPS (möjlighet att komma in på andra områden i geografin) och när de hittar skatten får de signera loggboken och så kan de byta ut något föremål (om det finns något sådant) mot något annat av samma värde. För att vidareutveckla arbetet går det ju att till exempel skriva om, fota, filma och göra filmer av skattjakten.
Citat Christina Löfving

28 04 2014

”Hårdraget kan man säga att skolan är en autonom satellit som svävar fritt, utan större koppling till elevernas vardag” sid 23.

Precis som Christina skriver funderar jag kring hur lockande det är för eleverna. Är man inte motiverad inför något, spela roll vad det är, blir resultatet aldrig lika bra som om det man gör är något man intresserar sig för eller till och med brinner för. Det är åtminstone min personliga åsikt utifrån egna erfarenheter. Hänger inte skolan med i det övriga samhällets utveckling kommer den uppfattas som gammalmodig och av många elever även som tråkig och omotiverande.

”Vi kanske ser bilden framför oss hur någon sitter instängd på ett rum och spelar spel utan kontakt med omvärlden” sid 81

Nej, verkligheten ser inte ut så. Ändå kan jag förstå tankar kring dataspel och att det kan bli ”för mycket”, detta trots att jag är ganska ung och vuxit upp under den tiden när datorn gjorde sitt intåg. Det finns många fina saker och många fördelar med att spela dator och jag tror precis som Christina att det sällan är så att någon sitter isolerad på sitt rum och inte pratar med en enda människa. Den bilden känns sorglig… Som tur är så används datorn och dataspel oftast på helt andra sätt där man har kontakt med kompisar och möter nya människor som spelar samma spel. Samtidigt får man inte glömma annat som också år viktigt för att vi ska må bra – frisk luft, solsken, motion. Lagom är som vanligt bäst.

”Behovet av att vara observant och dubbelkontrollera är inget som har uppkommit i och med internet” sid 125.

Allt man läser och hör talas om i olika situationer behöver man kritiskt granska. Precis som Christina skriver är det däremot en större mängd med ”fakta” som man måste sålla bland när man hämtar information från internet. Det är lustigt när jag tänker på då jag gick på gymnasiet, för ca 8 år sedan. Då krävdes det aldrig att vi reflekterade över den fakta vi hämtat från nätet. Den enda ”källgranskning” vi behövde förhålla oss till var att vi inte fick ta information från vissa sidor på nätet, typ Wikipedia. Det var som att lärarna hade källgranskat alla de tillåtna sidorna åt oss redan. När jag gick gymnasiet trodde jag att allt man läste på Nationalencyklopedin var hundra procent sanning, utan minsta undantag. Tog man sin information därifrån, skrev om texten med egna ord och lämnade en referens i slutet av arbetet var det lugnt. Aldrig krävdes det att vi själva reflekterade kring vad som stod skrivet eller jämförde med andra källor.
Länktips från Christina Löfving

28 04 2014

Jag testade bloggen Detektiven Emil och vi; www.detektivenemilochvi.se, och lyssnade även till pedagogens intention med bloggen.

Det var för mig ett annorlunda och tilltalande sätt att blogga med sin klass. Att kombinera bloggen med läsning av en bok gjorde det intressant. Ämnesövergripande, jaa, men också reflektion där alla kan få komma till tals och möjlighet till kommunikation i olika former och sammanhang med verkliga mottagare.

 

   
Nuläge Kullenskolan

28 04 2014

Vi har under en tid arbetat med temat ”förr i tiden”. Inledningsvis såg vi filmen ”Emil i Lönneberga” där vi sedan förde ett samtal och listade likheter och skillnader tillsammans med eleverna. Vi tittade bland annat på kläder och har sedan skapat en egen figur som föreställer en pojke eller flicka som levde på Emils tid för ungefär 100 år sedan.

20140428-205443.jpg

Efter vårt skapande som verkligen satte igång elevernas kreativitet och engagemang med dessa figurer så inledde vi en historia. Eleverna fick sedan sätta igång och planera en ny historia i par där de fick skriva en berättelse om sina nya karaktärer och fritt fantisera om hur en dag med Emil i Lönneberga skulle se ut tillsammans med dem. De har också fått döpa sina figurer och vi har pratat om hur vissa namn idag skiljer sig åt i jämförelse med då, och vad det kan bero på. Nedan följer några exempel på böcker från eleverna:

20140428-210721.jpg

Vi har även arbetat med släktträd och våra elever har fått intervjua en släkting om hur det var att leva på deras tid. Vi kommer att avsluta vårt temaarbete med att åka till ”Swensbylijda” för att knyta ihop säcken på vårt temaarbete.
Citat och kommentarer; Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen av Christina Löfving

28 04 2014


”Man tränar på att hantera situationer där man behöver presentera något.” s.77
Att använda digitala verktyg som ett stöd vid redovisningar och presentationer tror jag kan vara väldigt värdefullt. Det lilla vi bara har använt Book Creator och Puppet Pals har varit positivt. Inte bara att man kan få varierade och levande presentationer med nya möjligheter utan också för att få träna in det man ska framföra och chans att göra om. Man får lyssna till sig själv och se sitt arbete när man framför något bra, som man är stolt över. Det är utvecklande!

Vid flera tillfällen skriver författaren om vikten av att kunna formulera sig kort i dagens samhälle och genom dagens medier. Ex s. 81 om klotterplanksliknande tjänster. ”Om vi ser till möjligheterna i det kan vi resonera kring värdet av att formulera sig kort. De som brukar förklara omständigt måste omformulera sig. Det är en språklig konst.”
Håller med, men för att kunna uttrycka sig kortfattat och kärnfullt behöver man ha ett rikt och välutvecklat språk och hur förvärvar man det? 
Vi behöver läsa och ta del av både skrivet och talat mer komplext språk och även genom andra uttrycksformer och andra forum.
Som alltid tror jag det är viktigt att ha en balans i det man gör.

Vi behöver använda oss av digitala verktyg i skolan för att motivera och stimulera eleverna i en skola som är relevant för eleven både idag och för framtiden. Det jag blir varse när jag läser den här boken är vilken enorm värld som finns där ute, som jag inte hade en aning om möjligheterna av. Och kanske framför allt hur begränsade mina kunskaper är och med all säkerhet många pedagoger med mig.
Alltså bara möjlighet till utveckling!
Citat och kommentarer ur ”Digitala verktyg och sociala medier…” av Christina Löfving

28 04 2014

”I Lgr 11 är Centrala innehållet omfattande. Skolverket har påpekat att man kanske inte kan arbeta som förut om man ska hinna. Det går inte att göra alla delar i kursplanen lika omfattande. Man ska arbeta med Centrala innehållet för att eleverna ska utveckla de förmågor som finns beskrivna övergripande och under ämnets syfte i Lgr 11…..För att hinna förespråkar Skolverket ämnesövergripande arbetssätt.” s. 181. För oss har det alltid varit viktigt och tillfredsställande att arbeta ämnesövergripande. Vi har bland annat använt oss av Storyline som är en pedagogisk metod eller ett förhållningssätt för inlärning som innebär att lärare och elever tillsammans arbetar med en historia. ASL är ytterligare ett arbetssätt där man kan arbeta ämnesövergripande. Vi tycker att ASL är en elevaktiv metod som ger många motiverade och engagerade elever. I ASL är det lätt att individualisera och utmana eleverna. På sidan 137 lyftes frågan ”Hur går det till i praktiken att arbeta ämnesintegrerat när även digitala verktyg och sociala medier får spela en viktig roll.” Frågan följdes av två planeringar, varav en riktade sig till lågstadiet. Vi fann det intressant och fick många nya tips och idéer som vi kommer att prova på framöver.
På sidan 143 skriver Christina Löfving ” Genom hela arbetet kommer ni var och en att få formativ bedömning….” Vi håller med C L om att formativ bedömning är mycket viktigt och vår målsättning är att utöva detta kontinuerligt.
/ Björklunda åk 1
Länkar hämtade från boken. Strömnäs skola.

27 04 2014

Vi har ju en längre tid bloggat i klass 1a. Vi använder oss av WordPress som verktyg. Jag upplever att det har varit lätt att komma igång med bloggandet och det har givits fina instruktioner för hur man använder verktyget. Att blogga har för oss varit ett sätt att dokumentera, tydliggöra, informera, inspirera och redovisa vårt arbete. Vi har fått fin respons från föräldrar som tycker det är intressant att följa elevernas vardag samt att de gemensamt kan reflektera tillsammans med sina barn om skoldagen.
Kika gärna in på vår klassblogg http://www.stromnasarna.wordpress.com.

Vi har även använt oss en del av www.youtube.com där vi presenterat en del arbeten exempelvis vår film om Pricken. Där har enbart föräldrar fått tillträde och vi har kunnat dela vårt arbete med en mottagare. Det är dessutom smidigt att länka till ett youtube klipp på bloggen. Detta är ett fantastisk presentationsverktyg där man kan nå en större publik.
Citat och kommentarer från ”Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen”

27 04 2014

”Att läsa, spela dataspel och vara på internet där ungdomar tvingas lita på och använda sin språkliga förmåga ger mycket bättre resultat än om de bara tittar på film eller lyssnar på musik. Att producera är bättre än att konsumera.” (S.32)
Detta tycker jag är väldigt intressant. Det är nästan som en norm i samhället och skolvärlden att dataspel inte är ett tillräckligt fint intresse att ägna sig åt. Jag tycker givetvis att alla vuxna omkring barnen ska visa intresse för vad barnen ägnar sig åt när de sitter och arbetar med datorn. Vi ska vägleda, uppmärksamma och uppmuntra till en positiv användning av digitala verktyg. Använder vi dessa på rätt sätt och tar tillvara på barn intresse för exempelvis dataspel så tror jag, precis som Christina Löfving nämner, att det finns mycket utveckling och kunskap att hämta där.

”Stödet som ett presentationsverktyg ger kan göra att man känner att man själv inte hamnar i fokus och slipper rodnande kinder. Klasskamraterna tittar på vad projektorn visar och själv kan man berätta med mindre nervositet. Man tränar på att hantera situationer där man behöver prestera något.” (S.77)
Detta upplevde jag tydligt när vi filmade vår dramatisering av boken ”Pricken”. Även de elever som vanligtvis inte är så bekväma med att stå i centrum kunde slappna av när de skulle spela upp dramat eftersom de visste att man kunde göra en omtagning och att de inte hade allas blickar riktade mot sig. Att presentera dramat som en film engagerade och passade de flesta.

”Tekniska hjälpmedel kan få alla att lyckas i något avseende. Talsyntes finns för den som har svårt att läsa, färdiga bilder som kan förfinas för den som har svårt att rita, musikprogram för den som har svårt att få ljud i en trumpet – egentligen är det få begränsningar. Det viktiga är att börjar känslan av att kunna lyckas.” (S.89)
Det är just detta man gör när man använder sig av ASL som ett förhållnings och arbetssätt. Alla får lyckas och känna sig nöjda över det som de producerat. Digitala verktyg i undervisning fungerar verkligen som inkluderande.