Citat ur Forsbergs och Lövgrens Med datorn som skrivverktyg- Vad? Hur? Varför?

29 01 2014

”Vad kan man göra när tiden i skrivarparen handlar med om konfliktlösning än om skrivande?” Sid 17

Under läsåret har jag hittills fokuserat på berättelser och dess uppbyggnad med eleverna. Vi har läst, tittat och lyssnat på många olika sorters texter och övat oss i berättandet genom olika aktiviteter. Faktiskt så var igår den första gången vi introducerade skrivandet på datorn (det har naturligtvis varit tillåtet att skriva på datorn ändå, trots att vi inte haft det som ett moment i undervisningen) och spökskriften och jag upptäckte direkt att frågan i citatet ovan kommer att gälla min grupp i alla högsta grad. Vi har särskilt en elev som inte riktigt behärskar konsten att samarbeta. Här kommer det inte spela någon större roll i vilken grupp eleven placeras i eller hur motiverande uppgiften är. Eleven i fråga behöver träna sig att samarbeta under enklare former innan den klarar av ett så pass svårt moment som parskrivning. Hur gör man då med den eleven? Ska man traggla på och på så vis ”förstöra” för skrivkompisen som drabbas av motviljan att samarbeta eller ska man låta eleven skriva på egen hand till en början? Vi tränar naturligtvis på att samarbeta under enklare former för att situationen ska bli bättre, men det tar tid.

”Hur ska man få pararbetet att fundera?” Sid 55
Jag väljer att ta en liknande frågeställning också som mitt andra citat. Detta för att det är den frågeställning som jag i nuläget känner är mest aktuell för mig och min grupp.

”Att ta hjälp av tillgängliga verktyg är inte fusk.” Sid 108
Håller helt med. De verktyg, även inom andra områden än skrivning och läsning, som finns att tillgå för att hjälpa oss bör och måste vi använda. Däremot måste vi själva lära oss att använda dessa på rätt sätt för att kunna hjälpa eleverna att göra detsamma. Idag finns inga begränsningar för vad man kan kan ta reda på och lära sig med hjälp av de verktyg som finns. Att inte ta in och utnyttja dessa resurser i skolan vore för det första helt omöjligt och dessutom väldigt dumt enligt mig.


Actions

Information