Björklundaskolans ”ASL aktivitet”

27 01 2014

Vårt nuvarande ASL arbete handlar om att skriva sagor. Vi utgick från Elsa Beskows bok ”Putte i blåbärsskogen”. Eleverna fick därefter i par sitta och hitta på en saga muntligt. Sedan illustrerade eleverna sagan och slutligen skrev de ner den på datorn.
Vi tränade den begreppsliga förmågan och samtalade om hur en saga är uppbyggd, med början, mitt och slut. Undervisningen ska stimulera elevernas möjlighet att utveckla språket, tänka, kommunicera,läsa och skriva. (Kommunikativ förmåga). Eleverna tränade den metakognitiva och analytiska förmågan genom att samtala om och analysera Elsa Beskows text samt bilder. Under arbetets gång tränar de på att dra slutsatser samt att utveckla och förbättra sina berättelser.

20140127-160439.jpg

20140127-160636.jpg


Actions

Information