”Att skriva sig till läsning”-aktivitet!

24 01 2014

Under vecka 3 inledde vi vårt nya temaområde ”året” med att se en film om årstider. Därefter samtalade vi kring detta om årstidsväxlingar, varför vi har olika årstider, temperaturförhållanden osv. Barnen tillverkade sedan gruppvis årstidstavlor med hjälp av silkespapper. De skrev om de olika årstiderna, hur det ser ut samt om vad man kan göra under de olika årstiderna.
Under v.4 arbetade vi kring våra månader. Vi sjöng sånger på svenska och engelska och skrev månadsgåtor. Detta upplevde eleverna väldigt lustfyllt. Därefter klurande vi på varandras gåtor.
Syftet med detta temaområde är att öka barnens förståelse för årstidsväxlingarna i naturen och hur man känner igen årstider. (Se sid.115, 138, 148 under ”Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3”, Lgr. 2011.)
Vi vill även att eleverna ska träna sig på att skriva enkla texter på dator, att använda sig av stor bokstav, punkt, frågetecken samt att kunna stava ord som eleven ofta använder i elevnära texter. Att de även kombinerar sina texter med bilder förstärker och förtydligar budskap. (Se sid.227 under ”Kunskapskrav för godtagbara kunskaper”, Lgr. 2014.)
De övar även framställning av berättande bilder, konstruktion samt att får arbeta med plana och formbara material ex.papper. (Se sid.21 under ”Centralt innehåll”, Lgr.2014.)
När eleverna samarbetar i sina skrivarpar tränar de sin kommunikativa förmåga. Likaså när de läser upp sina arbeten för varandra. De tvingas ställa relevanta frågor till varandra och berätta så att andra förstått.
De övar även de begreppsliga förmågorna genom exempelvis arbetet kring årstiderna och årstidsväxlingarna. När de skapar sina texter så gör eleverna detta genom en process som kräver samarbete. De tvingas att tänka efter och analysera exempelvis hur det ser ut ute, hur vädret är under en viss årstid osv. Den metakognitiva förmågan tränar de genom att skriva månadsgåtor. De tränar då exempelvis att dra slutsatser.

20140124-144540.jpg

20140126-214134.jpg

20140126-214151.jpg


Actions

Information