Citat från Leif Strandbergs bok ”Vygotskij i praktiken” av Ewa och Camilla

10 12 2013

”Vygotskij var hängivet intresserad av att lärande skulle bidra till att eleverna lärde sig att tänka, och han menade, som upprepats många gånger, att detta med att tänka inte är en isolerad och inre mental tilldragelse. Det är ett hantverk med rötter i gemensamma aktiviteter.” (Citat sidan 73)
I ASL-arbetet får eleverna verkligen chans att arbeta med att tänka i gemensamma aktiviteter, d v s de samtalar med kamrater och vuxna, frågar och svarar, nyttjar tillgängliga hjälpmedel, resonerar, kommer överens, skriver samt läser och får genom detta ett aktivt förhållningssätt.


Actions

Information