Kullen , nuläge i klass 1B

10 11 2013

Efter många år som vikarierande lärare började jag arbeta på Kullenskolan för 3 år sedan. I år har jag börjat som klasslärare i åk 1. Det har jag inte varit tidigare. Det känns både roligt och inspirerande att få vara med från allra första början och få bygga upp de så viktiga rutinerna för arbetet tillsammans med eleverna.
Som klasslärare i åk 1 får man äntligen också ta del av ASL-fortbildningen.
Det känns spännande och intressant!

Att datorer ska vara ett naturligt och funktionellt verktyg är lika viktigt för våra barn som det är för oss vuxna. Jag klarar mig inte utan ordbehandlingsprogram och jag tycker inte heller att eleverna i skolan ska behöva göra det. Min förhoppning är också att kunna utveckla användandet och framför allt berättandet i klassen med hjälp av dator och ipad under det här året.

I klassen använder vi oss av ASL kombinerat med traditionell läs- och skrivundervisning. Jag tycker att det är viktigt att kombinera olika metoder för att få med alla elever på tåget och ett så bra resultat som möjligt- att alla utvecklas som läsare.
Vårt ASL:arbete har smugit i gång och byggs på allt eftersom. Vi skyndar långsamt.
Vi skriver ordlistor till veckans ljud/bokstav. De spökskriver och skriver sagor parvis. I so/no har vi skrivit gemensamma texter kring bla ormar och svanar som eleverna sedan arbetat vidare med själva.
Eleverna har precis påbörjat ett nytt arbete i no. De har först sorterat och kategoriserat olika djur. När det har gjorts har de fördjupat sig i skogens djur. Med hjälp av datorn ska de skriva och berätta om sitt djur som sedan ska målas och sättas ut i klassrumsskogen. Jag har därefter en plan som vi får se om jag lyckas genomföra med hjälp av ipaden…
Vi ska till veckan också starta upp ett tema kring deras gosedjur.


Actions

Information