Nuläge och bokcitat/loggar

4 11 2013

Björklundaskolans nuläge i 1B

 

Vi har arbetat i tolv respektive tretton år på Björklundaskolan. De senaste tio åren har vi arbetat tillsammans och är alltså bägge klasslärare i samma klass. Vi har arbetat med skriv-och läsinlärning på ett traditionellt men också varierat sätt. Big Books, LTG, arbetsböcker, högläsning, individuell läsning, parläsning, arbetsblad är olika delar som vi har och har haft i vår skriv- och läsinlärning. I år är det första gången vi arbetar med ASL men vi har givetvis använt oss av datorn i undervisningen tidigare år, men då främst i årskurserna 2 och 3. Samhället och skolan förändras hela tiden och det gör vår undervisning också. Nu kombinerar vi ASL med mer traditionell skriv-och bokstavsinlärning. I klassen har vi bl a arbetat med ordlistor, sagoskrivning samt ”diktskrivning”. Efter höstlovet ska vi arbeta med Barnens rättigheter. Eleverna ska då skriva om en ”rättighet”, rita en bild till texten. Därefter ska vi filma dem med iPaden när de läser upp sin text och visar sin bild.

Våra elever har arbetat med ASL i förskoleklassen det märks att de har en viss datavana.

Det känns spännande och intressant att få gå denna utbildning och man lär sig något nytt hela tiden. Vi ser även fram emot att lära oss mer om hur man kan arbeta med iPad.

 

Citat

Med datorn som skrivverktyg- Erica Lövgren

”Att genomföra en stor förändring måste få ta tid och det kan vara klokt att ta det bit för bit i små steg.” s. 40

Det känns bra att inte forcera fram något man inte är så bekant med.

 

”Genom att välja att skriva sig till läsning med datorn som verktyg flyttas arbetet med att forma bokstäverna fram till årskurs två.”s.71

Vi har inte upplevt att eleverna i allmänhet haft svårt att lära sig skriva i årskurs ett, och har därför valt den kombinerade metoden, d vs både ASL och delar av den traditionella arbetsgången.

 

”Att skriva sig till läsning handlar alltså om så mycket mer än att bara byta verktyg. Det innebär också möjlighet till…… Skriva och språka, Samarbeta och samspela, Undersöka och upptäcka, Dela med sig och ta del av.”s.59

 

Det är intressant att se när eleverna samarbetar och resonerar med varandra. Att tillsammans utveckla språket, dela med sig och ta del av andras erfarenheter tycker vi att eleverna verkligen får i arbetet med ASL.

Att skriva sig till läsning. Arne Trageton

 

”Lärarens viktigaste uppgift är att organisera skolverksamheten så att maximalt lärande blir följden.” s.84

Detta ,anser vi, gäller oavsett metod .

 

”Datorklasserna skrev i genomsnitt faktiskt finare än handskrivningsklasserna.”s.117

Om detta har vi emellertid fått indikationer på att det är precis tvärtom. Vi ser många fördelar med att lära eleverna skriva för hand från tidig ålder och ser datorskrivandet som ett bra komplement.

 

”Ett litet bidrag till mer rörelse i skolan är att barnen ska stå när de skriver på datorn.”s.51

En bra tanke som vi praktiserar med de elever de passar.


Actions

Information