Nuläge Kullenskolan

28 11 2013

Vi har presenterat, tagit kort, gjort filmer och skrivit om gosedjur som eleverna har fått ta med sig hemifrån.
Filmerna kommer vi att titta på tillsammans och även lägga ut en del på vår blogg för vår klass. Texterna om gosedjuren kommer vi att redovisa och det kommer också att bli en gemensam bok som vi har i vårt klassrum.

Några exempel:

20131128-204320.jpg
Nuläge Strömnässkolan klass 1A!

26 11 2013

20131126-152807.jpg

Vi har arbetat kring temat trafiken genom att skriva berättelser om olyckor, faktatexter om reflexer samt tillverkat reflexsprattelgubbar!
Under FN-dagen arbetade vi b.la om vänskap och skrev hur vi ansåg att en bra kompis ska vara.

Vecka 48 inleder vi vårt tema om julen genom att skriva julmysterier.

20131126-153041.jpg
Nuläge Alterdalens förskoleklass

20 11 2013

Nu har vi börjat arbeta med temat rymden. Vi har riktat in oss på solen, jorden och månen och dess relation till varandra. Eleverna har fått göra varsin modell över hur himlakropparna cirkulerar runt varandra. Vi har varit in i appen Solar Walk och kikat hur det ser ut i rymden och tittat närmare på olika planeter. Jag hade svårt att se hur jag skulle få in appen i arbetet (även om jag tyckte det var en jättehäftig grej själv) och tänkte att vi bara skulle kolla en snabbis på solen, jorden och månen. Snabbtitten blev en långtitt och eleverna tyckte det var lika häfigt som jag.

Arbetet med trollet Trulle (där vi nu tagit oss till ord) går även det i temat rymden, så mycket som möjligt. Jag har skrivit en liten historia om Trulle som åker på rymdresa och för varje kapitel har eleverna fått olika uppgifter att utföra. Sista uppgiften blev att de två och två skulle hitta på ett slut på berättelsen. De ritade slutet på ett papper som vi fotade och la in i Bookcreator.

Precis som i förra blogginlägget lyckas jag inte ladda upp några bilder och därför blir det ännu ett trist inlägg med enbart text. Bilder och mer information kring vad vi gör finns på vår egen blogg: alterdalensförskolan.wordpress.com

Mvh Josefin
Nuläge Alterdalens förskoleklass

20 11 2013

Vi har arbeteat med hösten och flyttfåglar. Eleverna har bland annat fått göra PuppetPalsberättelser om fåglar.

Innan arbetet gjorde vi en planering i appen Popplet där eleverna själva fick bestämma vad de ville ta reda på och veta om våra fåglar och framförallt flyttfåglarna. För att få svar på våra elevernas frågor bestämde de att vi skulle se på film, fråga (inrervjua) någon som vet, ta med en fråga hem till föräldrarna som fick hjälpa till att svara på den. Allt eftersom vi fick svar på frågorna fyllde vi på med dessa i planeringen. Innan arbetet var slut var varje fråga besvarad.

Inga bilder finns med i blogginlägget då jag inte får det att fungera med uppladdningen.
Mvh Josefin
Nuläge Alterdalens förskoleklass

12 11 2013

I Alterdalens förskoleklass har vi arbetat med hösten och flyttfåglarna. Eleverna har bland annat fått göra sina egna Puppetpalsberättelser.
Vi gjorde dessutom en planering i Popplet där eleverna själva fick bestämma vad de ville lära sig om flyttfåglarna. Allt eftersom att vi lärde oss nya saker om fåglarna (genom hemläxa, film, intervjuer) fyllde vi i detta i vår Poppletplanering och det här blev det färdiga resultatet.
20131112-093527.jpg
Kullen , nuläge i klass 1B

10 11 2013

Efter många år som vikarierande lärare började jag arbeta på Kullenskolan för 3 år sedan. I år har jag börjat som klasslärare i åk 1. Det har jag inte varit tidigare. Det känns både roligt och inspirerande att få vara med från allra första början och få bygga upp de så viktiga rutinerna för arbetet tillsammans med eleverna.
Som klasslärare i åk 1 får man äntligen också ta del av ASL-fortbildningen.
Det känns spännande och intressant!

Att datorer ska vara ett naturligt och funktionellt verktyg är lika viktigt för våra barn som det är för oss vuxna. Jag klarar mig inte utan ordbehandlingsprogram och jag tycker inte heller att eleverna i skolan ska behöva göra det. Min förhoppning är också att kunna utveckla användandet och framför allt berättandet i klassen med hjälp av dator och ipad under det här året.

I klassen använder vi oss av ASL kombinerat med traditionell läs- och skrivundervisning. Jag tycker att det är viktigt att kombinera olika metoder för att få med alla elever på tåget och ett så bra resultat som möjligt- att alla utvecklas som läsare.
Vårt ASL:arbete har smugit i gång och byggs på allt eftersom. Vi skyndar långsamt.
Vi skriver ordlistor till veckans ljud/bokstav. De spökskriver och skriver sagor parvis. I so/no har vi skrivit gemensamma texter kring bla ormar och svanar som eleverna sedan arbetat vidare med själva.
Eleverna har precis påbörjat ett nytt arbete i no. De har först sorterat och kategoriserat olika djur. När det har gjorts har de fördjupat sig i skogens djur. Med hjälp av datorn ska de skriva och berätta om sitt djur som sedan ska målas och sättas ut i klassrumsskogen. Jag har därefter en plan som vi får se om jag lyckas genomföra med hjälp av ipaden…
Vi ska till veckan också starta upp ett tema kring deras gosedjur.
Barnens rättigheter

7 11 2013

Vi har arbetat med Barnens rättigheter. Vi läste Barnkonventionen och eleverna fick därefter en rättighet per elevpar att arbeta vidare med. De samtalade, ritade samt skrev ned sin rättighet.

20131107-155158.jpg   20131107-155401.jpg
Bloggadresser

5 11 2013

Pedagoger på 3 av skolorna som deltar i årets ASL utbildning har startat egna bloggar. Blir riktigt intressant att följa lärandet som sker i klassrummen, vad som publiceras och kommenteras via bloggarna 🙂
Du hittar bloggarna på följande bloggadresser
http://stromnasarna.wordpress.com/
http://kullenskolan.wordpress.com/
http://alterdalensskolan.wordpress.com/
Adresserna hittar du även på länklistan till höger.
Nuläge och bokcitat/loggar

4 11 2013

Björklundaskolans nuläge i 1B

 

Vi har arbetat i tolv respektive tretton år på Björklundaskolan. De senaste tio åren har vi arbetat tillsammans och är alltså bägge klasslärare i samma klass. Vi har arbetat med skriv-och läsinlärning på ett traditionellt men också varierat sätt. Big Books, LTG, arbetsböcker, högläsning, individuell läsning, parläsning, arbetsblad är olika delar som vi har och har haft i vår skriv- och läsinlärning. I år är det första gången vi arbetar med ASL men vi har givetvis använt oss av datorn i undervisningen tidigare år, men då främst i årskurserna 2 och 3. Samhället och skolan förändras hela tiden och det gör vår undervisning också. Nu kombinerar vi ASL med mer traditionell skriv-och bokstavsinlärning. I klassen har vi bl a arbetat med ordlistor, sagoskrivning samt ”diktskrivning”. Efter höstlovet ska vi arbeta med Barnens rättigheter. Eleverna ska då skriva om en ”rättighet”, rita en bild till texten. Därefter ska vi filma dem med iPaden när de läser upp sin text och visar sin bild.

Våra elever har arbetat med ASL i förskoleklassen det märks att de har en viss datavana.

Det känns spännande och intressant att få gå denna utbildning och man lär sig något nytt hela tiden. Vi ser även fram emot att lära oss mer om hur man kan arbeta med iPad.

 

Citat

Med datorn som skrivverktyg- Erica Lövgren

”Att genomföra en stor förändring måste få ta tid och det kan vara klokt att ta det bit för bit i små steg.” s. 40

Det känns bra att inte forcera fram något man inte är så bekant med.

 

”Genom att välja att skriva sig till läsning med datorn som verktyg flyttas arbetet med att forma bokstäverna fram till årskurs två.”s.71

Vi har inte upplevt att eleverna i allmänhet haft svårt att lära sig skriva i årskurs ett, och har därför valt den kombinerade metoden, d vs både ASL och delar av den traditionella arbetsgången.

 

”Att skriva sig till läsning handlar alltså om så mycket mer än att bara byta verktyg. Det innebär också möjlighet till…… Skriva och språka, Samarbeta och samspela, Undersöka och upptäcka, Dela med sig och ta del av.”s.59

 

Det är intressant att se när eleverna samarbetar och resonerar med varandra. Att tillsammans utveckla språket, dela med sig och ta del av andras erfarenheter tycker vi att eleverna verkligen får i arbetet med ASL.

Att skriva sig till läsning. Arne Trageton

 

”Lärarens viktigaste uppgift är att organisera skolverksamheten så att maximalt lärande blir följden.” s.84

Detta ,anser vi, gäller oavsett metod .

 

”Datorklasserna skrev i genomsnitt faktiskt finare än handskrivningsklasserna.”s.117

Om detta har vi emellertid fått indikationer på att det är precis tvärtom. Vi ser många fördelar med att lära eleverna skriva för hand från tidig ålder och ser datorskrivandet som ett bra komplement.

 

”Ett litet bidrag till mer rörelse i skolan är att barnen ska stå när de skriver på datorn.”s.51

En bra tanke som vi praktiserar med de elever de passar.