Läsfokus åk 1 Strömnäs skola

10 10 2013

Vi läser mycket i par, enskilt och i grupp. Jag läser även för eleverna en stund varje dag. Vi läser småböcker, Big books, våra egna alster mm.Vi har även tittat på ”Läs med sagor” på UR. Där kan eleverna följa med i texten samtidigt som sagan läses upp och alla kan se bilderna. Detta har varit väldigt uppskattat av eleverna.

Eleverna har även läsläxa varje vecka som innebär att de ska läsa en stund varje dag tillsammans med en vuxen. De arbetar även hemma med några vanliga ord som de lär sig som ordbilder. Läxan följes alltid upp på skolan kommande vecka. Sammanfattningsvis kan man säga att eleverna läser mycket och ofta. De allra flesta uppskattar att läsa och är lässugna.


Actions

Information