ASL -sista utbildningsdagen lå 2012-13

27 05 2013

Den 7 maj hade vi sista ASL utbildningsdagen för läsåret 2012-13.
Brita Holmfrid, Luleå kommun berättade för oss om deras utvecklingsarbete ett samarbetsprojekt mellan kommunala språk-, läs-, och skrivutvecklaren, kulturskolan och lärare i en skola nära SSAB. Utvecklingsarbetet fick namnet ”Från malm till stål” Det utgick ifrån elevernas verklighet med stålverket som de ser varje dag, föräldrar som jobbar där och alla tåg med malmvagnar som passerar flera gånger varje dag. Att ta med ”elevernas ryggsäck” i skolarbetet. Vi fick se exempel på hur texter bearbetades på olika sätt, hur man jobbat med bilden. Utifrån en elevtext hade musikpedagogen gjort musik, danspedagogen gjorde en dans som eleverna dansade. Dansen handlade om malmens väg från gruvan i Kiruna till färdigt stål på SSAB och vad stålet kan användas till.
Vi fick även tillfälle att höra Britt Hansson, Skoldatateket Norrbotten föreläsa om tillgänglig utbildning. Hon visade på Handisamsfilmer korta informativa filmer som sätter tillgänglighetsfrågor på sin spets med en humoristisk glimt.
Hon belyste att eleverna har större möjlighet att göra ”rätt och lyckas” om det råder en god arbetsmiljö, det finns ett positivt bemötande och tillgång till brukbara verktyg.
Hon lyfte sambandet mellan inre motivation och känslan av att jag förstår, har kontroll och behärskar något.  Alla når bättre resultat om man tror att det ska gå bra. I en omhändertagande miljö, där man får stimulans, där det finns inslag av musik och motion får man positiva resultat.
Kritik ökar känslan av att inte kunna kontrollera sitt lärande och leder då till mindre motivation. Låga förväntningar leder till låga resultat, stress och i sin tur till störande inslag.
Hon pratade om hjärnans mognad, förenklat att barn lär sig när de lyckas, vuxna lär sig när de misslyckas och ungdomar får kickar (dopamin) av att kanske lyckas, därför tar de stora risker. Läs mer i Torkel Klingbergs ”Den lärande hjärnan”
Hon betonade betydelsen av att anpassa undervisningen ( har vi hört det förr?)

Erica Lövgren gav exempel på hur man kan fortsätta arbetet i åk 2 och jag (Anki) presenterade Åke Grönros och Annika Agélli Gentott forskningsrapport  med titeln ”Förbättra läsförmågan genom lärande läsning genom att skriva: Den i WTR metod som presenteras och testas är gjord i Sollentuna. ( med fantastiska resultat)

Intyg delades ut till samtliga deltagare och vi åt en ”ASL-tårta”, med det här fotot 🙂
asltårta


Actions

Information