Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen

6 05 2013

Ge uppriktig, positiv respons som uppmärksammar initiativförmåga, som viljan att se saker och ting ur olika perspektiv och viljan att komma med förslag på lösningar, men uppmärksamma också problem utan att för den sakens skull döma. (s.61)

En av våra viktigaste uppgifter som pedagoger är väl att ge barn en lust till att lära. Vi kan aldrig trycka in kunskap med våld, men vi kan försöka väcka en nyfikenhet till att ta reda på mer om saker och ting. Tycker också att det är bra att skolan idag inte bara vill ha ett rätt svar eller en enda lösning på ett problem, utan att vägen till lösningen kan vara minst lika lärorik.

Jag tror att eleverna i dagens skola lär sig att ta intryck från många håll och att leta information i flera källor. Ett skräckscenario vore om de bara fick en lärobok i varje ämne och sedan hindrades att kontrollera bokens uppgifter. (s.128)

Detta hänger ihop med föregående citat, alltså vikten av att se saker och ting från olika håll, med olika ögon, och vara aktiv i sitt lärande. Som skolan såg ut förr ett antal år sedan skulle eleverna sitta tysta och stilla och svälja allt vad läraren sa. Om någon ifrågasatte läraren var den eleven stökig och störde undervisningen. Idag uppmuntras eleverna till att tänka själva och vara kritisk till det de får höra – ett mycket roligare arbetssätt.

Jag älskar youtube och använder det till väldigt mycket, framför allt att hitta olika instruktioner. Det finns så många duktiga människor (många ungdomar) som lägger ut pedagogiska handledningar till allt man kan behöva. Det senaste jag lärt mig är olika tips och trix i ett videoredigeringsprogram.

Carina Engman Strömnäs skola


Actions

Information