Nulägesrapport- Munksund

5 05 2013

20130505-230912.jpg

20130505-231539.jpg

Tema- Årstidsvaxlingar
Under april har vi brevväxlat med rymdisar från planeten mars. Rymdisarna har ställt frågor till klass 1b. Eleverna har fotat och filmat med iPad.  Några appar som vi använt är Puppet Pals, QR- koder och BookCreator.
Vi har också arbetat tema våren enl. följande: högläsning, samtal, rita vårbild och skriva vårdikt på datorn. Vernissage.
Målat en majbrasa utifrån ett motiv från Google bilder. Eleverna har skrivit på dator om Valborgs.
Sen har jag satt upp en liten förmågevägg och vi har nosat på förmågorna.

Appar:  Book Creator, QR code reader, QRReader, PuppetPals HD


Actions

Information