Digitala verktygoch sociala medier i undervisningen.

5 05 2013

Testning testning/ blogga via IPad om ”Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen”
”För mig är en relevant skola en skola som har höga förväntningar på att eleverna ska arbeta intensivt med viktiga uppgifter. Det är en skola som vill se saker ur olika perspektiv. Det är en skola som finns i världen och där världen finns i skolan.” Sid 12 syftet

Det är viktigt att vi tror på eleverna och deras vilja att utvecklas. De har många finurliga lösningar bara vi ger dem tid att utforska program och appar. Tillsammans kan vi skapa en fin skolmiljö som främjar det innovations tänkandet.

”Forskning om elevers motivation visar att om vuxna ska nå elevers inre värld krävs det att vuxna vidgar sitt perspektiv. De måste reflektera och ta hänsyn till elevernas totala livssituation” Sid 52 motivation

Många barn är intresserade av dataspel,typ Mine Craft. Barnen berättar hur de bygger upp samhällen och hur de interagerar med andra i spelet. De är med stor intensitet de berättar. De blir som uppslukade. Vissa lever sig in i spelet som om inget annat existerar. Barn blir idag bevandrade i digitala världen fort, och de klarar av komplicerade saker. I min klass har vi utforskat många appar. just det här att de får prova själv och visa andra gör att de växer som människa. Vissa appar har varit bättre och andra sämre, men vi har lärt oss mycket på vägen.

”Vi kan tex berätta om hur det är att leva där vi bor genom att ladda upp bilder på Google earthlink, Google maps eller andra ställen.” Sid 91

Det är viktigt att ha ett syfte med arbetet. Om eleverna vet att de får berätta sin historia och visa sina bilder för en intresserad mottagare så blir arbetet viktigt

Vi har testat Google maps på vid några tillfällen.
Internationellt: Vi har navigerat och rest till olika världsdelar. Det har handlat om aktuella händelser och ett intresse att hitta platsen där händelsen utspelar sig har funnits.
Lokalt:Barnen har fått navigera till sin gata och med stor glädje har de visat sitt hus. På ett lekfullt sett har de blivit bevandrade i kartkunskap och de har utforskat närområdet. ”Kolla efter den där gatan kommer du till vattentornet fröken”, sa en elev. En annan visade var Konsum och skolan var osv
Arbetet kunde utvecklas genom att barnen får ta hem en kamera och ta bilder på utemiljön kring hemmet. Bilderna kan sen läggas upp på ex. Google maps.


Actions

Information