Kan alla älska böcker?

22 04 2013

Anne-Marie Körlings 53 minuter långa förläsning från januari 2013. Bra ljud och bild, underhållande, väcker tankar och ger konkreta exempel på hur vi gör läsandet till en del av undervisningen. Titta på föreläsningen själv eller tillsammans med dina kollegor.
UR samtidens serie, ”Skolbibliotek 2013: Kan alla älska böcker?”
http://www.ur.se/Produkter/175057-UR-Samtiden-Skolbibliotek-2013-Kan-alla-alska-bocker?q=anne-marie+k%C3%B6rling


Actions

Information