Den meningsfulla språkväven- att prata om

20 03 2013

Flickor läser även ”pojkböcker” och kan identifiera sig med manliga karaktärer. Pojkarna däremot tar avstånd från böcker med kvinnliga huvudpersoner (Malmgren 1997b). Hur skall du som lärare förhålla dig till detta?

Jag anser att det är intressant att diskutera ämnet – hur ska hem och skola arbeta för att bredda pojkars läsintresse?

 


 


Actions

Information