Den meningsfulla språkväven

20 03 2013

Några tankar jag fått när jag läst boken är:

Nyttan av att läsa högt för våra barn:

Lärarens eget förhållningssätt som läsare påverkar barnen mycket mer än vi anar. Därför är det viktigt att du väljer texter som du själv tycker mycket om, så att barnen upplever ditt engagemang.

(s 56)

”En läsupplevelse ska kännas i hela kroppen. En skicklig författare kan med ord levandegöra tankar, känslor, upplevelser och drömmar som vi själva inte kan ge form en stark läsupplevelse ger mersmak. Den väcker läslust” (s.97)

Jag tycker väldigt mycket om att läsa högt för mina elever. Jag gissar att jag inte är den enda. Därför skulle jag vilja veta vilka dina ”favorithögläsningsböcker” är och vad som gör att du tycker så mycket om och hur du brukar jobba med dem. Boktips kan jag aldrig få för många av.

 

Under flera tillfällen i boken står det om skillnader mellan pojkar och flickors läs-och skriv-vanor:

Det är som om många flickor inte kan föreställa sig en hjälte kan vara kvinna. Det finns heller inte skärskilt många hjältinnor som flickorna kan identifiera sig med” (s40)

Malloy menar att ”klassrumsaktiviteter inte är könsneutrala. Desto viktigare är det att vi lärare inser detta och planerar litteratur och bearbetningen på ett mycket medvetet sätt” (s128)

Hur gör du för att uppmärksamma detta och hur jobbar du med dina elever kring ovanstående?

 

Att få positiva läsupplevelser kan väl kännas som självklart, men så är det inte för alla. Här har vi en stor roll.

”Hur ska skola bemöta de barn och ungdomar som ännu inte har fått möjlighet till positiva läsupplevelser” Det är ju inte alla förunnat att växa upp med familjemedlemmar som själva läser, skriver och är biblioteksbesökare, något som många språkforskare har påvisat har stor betydelse för barns läs och skrivutveckling…” (s24)

Läste i en artikel i PT http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/satsning-pa-unga-ett-klipp-for-piteas-bibliotek-7551629-default.aspx att vi i Piteå ökar utlåningen av böcker på biblioteket till skillnad från övriga landet… Kan det vara så att även vi lärare har en del i detta? J Jag hoppas det!

Susanne L

 

 

 

 

 


Actions

Information