Den meningsfulla språkväven

20 03 2013

Obs! citatet från förra inlägget- se sid 47 tredje stycket.

Nytt citat sid 31

”I fantasivärlden är vi allsmäktiga. Där kan vi fritt pröva nya ideér utan några pekpinnar. Därför är leken och skapandet livsviktiga för både barn och vuxna.”

Jag kan bara konstatera och hålla med om att i fantasins värld törs barnen ta ut svängarna, det finns inte något rätt eller fel. Leken bidrar till ett avslappnat inlärningstillfälle och odlar språket och banar väg för skriftspråket! Att dramatisera en konst- eller folksaga ger mersmak har jag märkt. Det kan inspirera att

skriva en egen saga och dramatisera den med dockor, mänskliga skådespelare eller på Ipads.

”Att få leka sig in i sagans värld att få skapa sina unika bilder på sin inre scen ger själslig styrka och människokunskap samtidigt som man utvecklar ett rikt och

nyansrikt språk.” Jag funderar över vad som händer på vägen… då vissa barn plötsligt ”tappar” fantasin och leken? I skollagen står att eleverna ska utvecklas som människa och ha fina inlärningsmöjligheter för att utveckla sina kunskaper. Vi pedagoger ska förse eleverna med material så de kan utvecklas så bra som möjligt. Ibland händer det att vi gör allt vi kan, vi vänder ut och in för att vägleda ett barn. Vi skapar en god kultur och fina inlärningstillfällen. Barnen kommer från olika sociala miljöer. Alla barn har inte samma förmåga att förstå och leva sig in, att fantisera. De behöver tid och hjälp för att träna upp förmågan.

Vissa barn blir vingklippta på vägen och då är det viktigt att hjälpa på rätt sätt och inte ha prestige. En dag händer något och barnet är redo att gå vidare och öppna på sig. Tappa aldrig hoppet, se positivt!

Avslutningsvis några tänkvärda ord ”barn föds med vingar, lärarna hjälper dem att flyga”.

/Anki Sandberg


Actions

Information