Nuläge på Björklundaskolan

6 03 2013

Hej!

Nu har ettorna på ”Björkis” fullt upp med att skriva och måla om några av våra vanligaste vinterfåglar. Vi har lyssnat på en text om respektive fågel, för att sedan introducera att skriva en enkel tankekarta. Var och en skulle ta reda på tre, fyra enkla fakta utifrån den upplästa texten. Nya, ”oprövade” skrivarpar fick sedan sammanställa sina två tankekartor till en gemensam text. Den sätts in i en stor ASL-bok dit vi senare kommer att klistra in tillhörande målad bild på fågeln. Fåglarna sitter för närvarande uppe i fönstret i grenar, fågelbord och kärvar som vi gemensamt har tillverkat. Fåglarna har två sidor, så det ser så fint ut från båda håll!

Parallellet med skrivningen och målningen har vi haft olika flera, olika uppgifter som tränat finmotoriken.


Actions

Information