Vintermeningar utifrån tankekarta

4 03 2013

Vi gick till klassens årstidsträd för att se hur det såg ut och pratade om vintern i stort.

Efter att vi gått igenom vad en tankekarta är och syftet med en sådan så fick barnen fylla i en egen tankekarta om vintern.

Därefter fick de göra en punktlista med samma ord och avslutningsvis gjorde de meningar av orden.

Här är ett exempel på hur det blev.

/Malin och Anette
Actions

Information