PEFF -år (PiteåElevFilmFestival)

28 01 2013

PEFF- år!

PEFF, anordnas för 4 gången, av oss på CMiT.
Under v.21 (trol. 23-24 maj) vi erbjuder skolbio åk 3 och 6, PEFF och Ung Film.
Vill ni få tillgång till bildmanus i A3 finns det på S: ASL, rörlig bild
Tänk på ”en svårighet i taget”- ni kan tillsammans med eleverna skriva filmmanus utifrån en saga, berättelse som ni läst. Eller en dokumentär på något som hänt i er klass eller något annat från verkligheten. Titta gärna på ”filmtipsen”
all info. finns på
http://peff.weebly.com/
Regler
Klasser/ längd på filmer.
PEFF-junior; fsk- skolår 6
PEFF; skolår 7-8-9 Dokumentär/ öppen klass
PEFF; gymnasiet 1-2 3 Dokumentär/öppenklass

• Det ska vara minst 20 sekunder svartruta innan filmens startpunkt samt 20 sekunder efter filmens slutpunkt.
• Filmen ska vara i AVI-format (undantag Photostoryfilmer) och sparas ner på ett USB minne eller extern hårddisk.
Filmen lämnas in personligen på CMiT senast fredag 23 april 2013.
• Filmen får max vara 5 minuter lång, inklusive för- och eftertexter samt eventuella vinjetter.
Filmerna får inte innehålla musik eller bilder som är skyddade av upphovsrätten utan att upphovsmannen gett sitt tillstånd. All musik och ev. ljudeffekter kan aningen vara egenproducerad eller färdigproducerad. I bägge fallen ska finnas ett skriftligt tillstånd från upphovsmannen som medger att musiken eller bilden får användas i filmen. Läs gärna på PEFF-sidans ”länksida”, där det finns en hel del länkar till musik & ljudeffektsidor som är OK att använda. 
Filmerna ska vara producerade läsåret 12/13 och gjorda under skoltid. Arbetet ska vara godkänt och handlett av lärare. Eleverna ska själva genomföra hela filmarbetet.

Med beteckningen ”lärare” avses lärare, förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare

OBS!!!
Information om filformat och om filmer gjorda i iPads kommer att bildkvalitetsmässigt kunna visas på biografen håller vi på att undersöka. Info. kommer så fort vi testat.
Håll utkik efter info!

2011 fick vi bl.a. ta del av ”Pruttmannen” som förskoleklassen på Munksundsskolan gjort. Filmen startar efter ca 20 sek.


Actions

Information