Citat ur Leif Strandbergs bok ”Vygotskij i praktiken”

21 01 2013

s.110 ”Kreativa processer är processer från ax till limpa där tankar om en färdig

produkt stimulerar min aktivitet samtidigt som min aktivitet utvecklar min idé.

Process och aktivitet hänger ihop och befruktar ömsesidigt varandra”

I min lärarroll har jag sett hur intresset för arbetet har ökat när eleverna an-

vänder fantasi och lek i skapandet. I klass 1b arbetar vi med

kasperdockor. När en grupp elever med dockor samspelar och tanken är att handlingen

ska spelas upp för andra, blir arbetet viktigt. De samspelar och lägger in egna erfarenheter

och får ett djup i handlingen. Leken, glädjen att skapa och att få visa sin idé tillsammans med andra

hör ihop och stimulerar hela skapandeprocessen. ”Alla elever” är stolta att visa upp sin färdiga produkt

och det är också intressant att höra när gruppen resonerar och reflekterar över arbetsprocessen under

tiden arbetet skrider. Det är viktigt att variera undervisningen och synliggöra arbetet

som eleverna gör. I interaktion med andra, redovisning och möjligheten att reflektera

över arbetet växer barnet. De drar nytta av de nya erfarenheterna i framtiden.

/ Anki Sandberg Munksundskolan


Actions

Information