Nallepyssel

21 01 2013

Barnen har fått sy ett eget mjukisdjur till sitt djur. Detta var mycket uppskattat och kreativiteten har varit mycket stor. De här djuren kommer också att få delta på vårt avslutningsmingel. J

Här kommer en bild på alla fina nallar som barnen sytt.
Mjukisdjurstema

21 01 2013

Vi håller just nu på att avsluta vårt tema med mjukisdjur. I slutet av månaden kommer vi att bjuda in föräldrarna till en utställning, där de kommer att få ta del av barnens alster. Efter Jullovet så fick barnen tillsammans i sina skrivarpar rimma på deras valda djur. Här kommer några exempel om hur det såg ut.
21 01 2013
Citat ur Leif Strandbergs bok ”Vygotskij i praktiken”

21 01 2013

s.110 ”Kreativa processer är processer från ax till limpa där tankar om en färdig

produkt stimulerar min aktivitet samtidigt som min aktivitet utvecklar min idé.

Process och aktivitet hänger ihop och befruktar ömsesidigt varandra”

I min lärarroll har jag sett hur intresset för arbetet har ökat när eleverna an-

vänder fantasi och lek i skapandet. I klass 1b arbetar vi med

kasperdockor. När en grupp elever med dockor samspelar och tanken är att handlingen

ska spelas upp för andra, blir arbetet viktigt. De samspelar och lägger in egna erfarenheter

och får ett djup i handlingen. Leken, glädjen att skapa och att få visa sin idé tillsammans med andra

hör ihop och stimulerar hela skapandeprocessen. ”Alla elever” är stolta att visa upp sin färdiga produkt

och det är också intressant att höra när gruppen resonerar och reflekterar över arbetsprocessen under

tiden arbetet skrider. Det är viktigt att variera undervisningen och synliggöra arbetet

som eleverna gör. I interaktion med andra, redovisning och möjligheten att reflektera

över arbetet växer barnet. De drar nytta av de nya erfarenheterna i framtiden.

/ Anki Sandberg Munksundskolan