Citat Vygotskij i praktiken

20 01 2013

s.59 Det du inte har i det egna huvudet kan du låna från en kamrat.

Jag tycker att det är bra att vi i skolan har förändrat synen på vad som är fusk och vad som faktiskt är att hjälpa varandra. Kunskap och resultat ska inte bara mätas utifrån vad elever presterar på ett skriftligt prov utan precis som Lars Andersson sa under fredagens föreläsning: ”Resultat är inte vad vi gjort med barnen, resultat är ju det som stannar kvar hos dem”. Om eleverna får samtala och komma fram till lösningar tillsammans tror jag att de lättare ”behåller” kunskapen, att den stannar kvar i huvudet.

s.166 …leken utvecklar abstrakt tänkande genom att vända på objekt och mening, att leken utvecklar vilja och självkontroll genom att låta tänkande styra aktivitet och att leken utvecklar barnets jag genom att det i lekens form får möta ett fiktivt jag som agerar huvudet högre än vad det är.

Som fritidspedagog tycker jag självklart att leken är otroligt viktig, och det känns väldigt bra att det numera är mycket fokus på lekens betydelse för barns utveckling. Vi måste bara bli bättre på att sätta ord på vad vi menar och verkligen visa på allt som barn lär sig i leken. Sandbergaskolan har, som Kullenskolan visar här på bloggen, gjort en fin presentation av lekens betydelse.

Visst är det bra när vi delar med oss av våra goda idéer så att fler få ta del av dem. Som det står på s.62 Den grundläggande attityden kring lärande och utveckling måste bygga på att vi alla delar med oss. Det jag kan delar jag med mig av, och det jag inte kan ber jag om hjälp med.

Carina Engman, Strömnäs skola


Actions

Information