Citat Vygotskij i praktiken

20 01 2013

s.59 Det du inte har i det egna huvudet kan du låna från en kamrat.

Jag tycker att det är bra att vi i skolan har förändrat synen på vad som är fusk och vad som faktiskt är att hjälpa varandra. Kunskap och resultat ska inte bara mätas utifrån vad elever presterar på ett skriftligt prov utan precis som Lars Andersson sa under fredagens föreläsning: ”Resultat är inte vad vi gjort med barnen, resultat är ju det som stannar kvar hos dem”. Om eleverna får samtala och komma fram till lösningar tillsammans tror jag att de lättare ”behåller” kunskapen, att den stannar kvar i huvudet.

s.166 …leken utvecklar abstrakt tänkande genom att vända på objekt och mening, att leken utvecklar vilja och självkontroll genom att låta tänkande styra aktivitet och att leken utvecklar barnets jag genom att det i lekens form får möta ett fiktivt jag som agerar huvudet högre än vad det är.

Som fritidspedagog tycker jag självklart att leken är otroligt viktig, och det känns väldigt bra att det numera är mycket fokus på lekens betydelse för barns utveckling. Vi måste bara bli bättre på att sätta ord på vad vi menar och verkligen visa på allt som barn lär sig i leken. Sandbergaskolan har, som Kullenskolan visar här på bloggen, gjort en fin presentation av lekens betydelse.

Visst är det bra när vi delar med oss av våra goda idéer så att fler få ta del av dem. Som det står på s.62 Den grundläggande attityden kring lärande och utveckling måste bygga på att vi alla delar med oss. Det jag kan delar jag med mig av, och det jag inte kan ber jag om hjälp med.

Carina Engman, Strömnäs skola
Citat från Vygotskij boken

20 01 2013

Här kommer våra citat från ”Vygotskij i praktiken”

PS.97 ”De skolor/förskolor där interaktioner och verktygsanvändning är tillåtna inslag i barnens lärande, har lätt att interagera IKT som en lika naturlig del. Dessa skolor/förskolor utgår från att barn är kompetenta, de tillåter fusklappar och samarbete, de är öppna för rumsliga variationer, de stimulerar olika kunskapsvägar och de skapar jämlika (och asymmetriska) relationer mellan lärare och miljö. I skolor/förskolor som motarbetar verktygsanvändande kommer IKT förstås att bli en källa till frustration”.

Det är viktigt med IKT, bra förberedelse för framtiden. Vi har blivit ännu mer medvetna om vikten av handens användning i allt det finmotoriska jobb som vi gör. Dessutom ser vi att samarbetet/samverkan barn/ barn, barn/pedagog har utvecklats på ett bra sätt. Det är ju guldstunder när man får sitta med ett eller två barn och resonera om ex. En saga.

S.49 ”De skolor/förskolor som skapar många samspel mellan barn och vuxna, och mellan barn och barn kommer därför att att skapa en kraftfull plattform för barnets lärande och utveckling. När pedagoger/lärare uppmanar det enskilda barnet att söka upp en kompis bidrar de till hans/hennes utveckling”.

Pedagogen hör hur två av pojkarna pratar i hallen efter vårat sagoskrivande/ritande.
– visst är vi ett bra skrivarpar…….
Sen fortsätter resonemanget hur nöjda dom var med både texten(som knappt rymdes på pappret) och med bilderna.

S.43 ”Lärprocesser leder alltid någonstans. De materialiseras ganska ofta i produkter. Det kan röra sig om en uppsats, en forskningsrapport, en prototyp, en dansföreställning, en teater, en bok, en maskin, en karta. Ett rum för utställning av gjorda arbeten är därför inte oviktigt”.

Tycker det är viktigt att barnen får visa för andra vad de har gjort, de är ju ofta så stolta och nöjda över sina alster. I vårat ”drömrum” har vi därför gjort mycket plats för utställning.
Däremot är det ju svårare att visa upp något som är gjort på tex. Ipads, måste komma på nåt fiffigt.

S.67 ”I leken är barnen inte bara aktiva, de är absorberande. De är inte bara delaktiga, de är kreativa huvudpersoner med rätt att experimentera, utveckla och omforma det som finns. I leken undersöker de och utvecklar regler, roller, meningar och verktyg”.

Det här om något visar väl hur viktig ”den fria leken” i förskoleklass är, låt barnen få vara barn…

20130120-190037.jpg
Bilden kommer från sandbergskaskolanfritids.wordpress.com.
Den här bilden säger väl egentligen allt.

Stina och Eva-Marie på Kullen.