Citat från Lejf Strandbergs bok ”Vygotskij i praktiken”

14 01 2013

 

En väldigt intressant bok att läsa och här kommer mina citat:    

”Rummets cirkulära form bidrar tydligt till att alla ser alla; vem och vilka man har tillgång till”. (sid37) När jag läste detta så förstod jag varför jag så spontant vid varje samling väljer att ha barnen i en ring. Det viktigaste tycker jag är att man ser varandra, alla får lika stor plats. Det är inte de som sitter längst fram eller närmast fröken som får mest uppmärksamhet, snarare tvärtom. Det är lättare att se de barn som sitter mittemot eller en bit ifrån. Sen tror jag också att cirkeln är bra för de barn som har svårt att sitta stilla vid en samling. De behöver inte fundera på vad personen bakom eller på sidan om mig gör, barnet i fråga ser sina vänner utan minsta ansträngning. På min skiss om hur jag vill möblera mitt drömklassrum så är cirkeln i fokus, helst med bänkarna som en ”hästsko” där alla ser alla. Så kommer jag ihåg att vi satt när jag var barn och gick i skolan.

”Barns lek hjälper dem att hantera önskningar som inte omedelbart kan realiseras. Barns lek hjälper dem att stå ut med uppskjuten behovstillfredsställelse. Det centrala i leken är barnets skapande av en låtsasvärld- en imaginär värld”. (sid 160) Eftersom jag är fritidspedagog så jobbar jag främst på fritids. Lekens betydelse är en fråga som ofta diskuteras. Leker barnen mindre nu än tidigare? Hur kan vi hjälpa barnen att leka? Vilket material kan vi bidra med? När jag läser ovanstående citat så blir jag ännu mer sugen på att satsa på leken. Det är ingen självklarhet för alla barn att få sina önskningar uppfyllda. Kan man genom att hamna i sin ”låtsasvärld” få barnen att känna glädje, så känns det självklart att satsa på leken. Vi har pratat om att införa lekdagar och introducera leklådor på fritids. Känns intressant att satsa på leken och se till att den inte försvinner. Jag lekte häst, och mamma pappa barn till årskurs 6, idag känns det alldeles främmande!

”Framförallt kommer det att vara lättare för eleven att ta sig an uppgifter när målen är både tillgängliga och tydliga”. (148) Jag tycker att det är viktigt att ha elevernas IUP lättillgängliga så att barnen kommer ihåg vilka mål som är uppsatta. Man kanske kan ha målen klistrade på insidan av någon bok som barnen ofta använder. På så sätt ser de sina mål ofta och blir påmind. En del skolor har speciella ”IUPpass” på schemat där man får chans att jobba med sina egna individuella mål. Bra tanke!

Eva Sundström