Rosvik läslogg uppgift till träff 4

2 01 2013

Under julledigheten läste jag boken av Leif Strandberg – Vygotskij i praktiken.

Mycket var intressant, men jag väljer följande citat;

”Yttre aktivitet med hjälp av verktyg föregår inre tankearbete. Utan fingerräkning, ingen huvudräkning”(s. 11). Det är något som jag stöter på i stort sett dagligen. Ibland tar eleverna direkt fram fingrarna. Ibland vill de inte, de tar tvekande fram dem när jag föreslår det. (Skäms?) Ibland tar jag själv fram dem! Ett utmärkt hjälpmedel! Inte minst de s.k. ”fingertalen”.

”Varandet och görandet i världen föregår vetandet om världen”(s. 29) Det stärkte mig i att barnen då och då kan göra vissa moment utan att de direkt förstår varje liten detalj. T.ex. i matte, men även i andra ämnen. Själv använder jag ofta detta då det gäller tekniska apparater. Naturligtvis klarar man det bättre när man förstår precis hur det fungerar och på sikt är det ju meningen att barnet ska förstå också, men man behöver inte vänta på förståelsen.

” Barnet möter alltså något som är betydligt över dess förmåga men som likafullt utövar inflytande för dess utveckling och medverkar till att det kan agera långt utöver sin aktuella, individuella förmåga” (s. 52). Stärker mig att det är pedagogiskt riktigt och inte något man bör undvika om ”inslag” hamnar ”ovanför en dels huvuden”.

”Det är därför som vi lär oss extra mycket de gånger vi berättar för någon annan det vi vet, alltså trodde att vi visste. Det är därför som en elev som hjälper en kamrat själv lär sig nya saker, eftersom den hjälpande eleven hör vad hon eller han säger” (s. 118). Något jag ofta lägger märke till! Både när de läser upp en sak de skrivit, när de hjälper en kompis med ett mattetal eller när jag själv försöker hjälpa någon. Svårigheterna kring detta kan ju dels vara att; det kan bli lite för högljutt i klassen, hjälparen får inte ”bara ge svaret” eller vara nedlåtande mot den som får hjälpen eller att föräldrar tycker att det är ”olämpligt” deras barn bör i stället få gå vidare och inte göra lärarens jobb. (Det kan vara svårt att förklara för en förälder..) Här kan man ju även lägga till citat från t.ex. (s.132) ”..det är synnerligen lärorikt att bidra till den andres lärande. Detta är lärandets grundlag om man så vill.”

 

 


Actions

Information