Läsvärt från skolverket

6 11 2012

Skolverket har nyligen gett ut följande material
Kommentarmaterial till kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk
Ett år med ny läroplan  – läsvärda.
En favorit är  Få syn på språket
Klicka på länkarna, du kommer då till publikationerna. (finns att ladda ner som .pdf)


Actions

Information