Matematikundervisning inspirerad av ”ASL-strategin”

1 11 2012

Grattis till läraren Ulrika Ryan, Lund  en av ”Guldäpplevinnarna” 2012

Ulrika stärker elevernas förmåga att formulera vardagliga och matematiska situationer med matematikens varierade uttrycksformer.
Ulrika är mycket aktiv att sprida sina idéer och erfarenheter, lokalt liksom nationellt där hon bidrar till nätverksbyggen, medverkar i videofilmer och samverkar med forskning.