Mattesagor

28 11 2012

Vi har arbetat med matematiksagor.

Efter att vi tagit upp några exempel på samlingen så fick paren gå och planera sin egna ”mattesaga”.

Under arbetets gång kom Anki på besök och kom med idén att göra photostorys av sagorna!

När barnen började klistra ihop sina sagor blev det tydligt att bildens placering hade stor betydelse till det angivna talet.

Vi kunde på detta sätt koppla sambandet mellan addition och subtraktion.

Detta ledde i sin tur till en matematik lektion där barnen fick laborera med talen och se detta samband.

Nedan ser ni fler bilder om detta. Det blev många aha upplevelser!

Malin och Anette J
Med datorn som skrivverktyg, en bok av Erica lövgren

26 11 2012

Det står så mycket vettigt i denna bok och jag har fått många tips och ideer om hur jag kan arbeta med ASL. Här kommer mina tre citat.

(s.32) När datorn är det naturliga skrivverktyget i skolan kan man gott och väl vänta till årskurs 2 med att öva in hur man på bästa sätt formar bokstäverna med pennan.

Hur många gånger har man inte hört och sett hur lusten till skapande försvinner bara pga att det är svårt att skriva bokstäver. Som det står i boken ”det gör till och med ont under fötterna”ibland när barnen skriver. Att få lockas med och känna att man kan skapa utan att direkt hamna i motstånd. Nu jobbar jag i en förskoleklass och det där med att skriva för hand är verkligen inte lätt. Barnen skriver för hand i en dagbok (med pedagogers hjälp naturligtvis) men lusten att skriva är inte alls lika stor som när vi jobbar med datorerna. Jag önskar att vi hade möjlighet att jobba med fler datorer samtidigt vid fler tillfällen.

(s.40) Att genomföra en stor förändring måste få ta tid och det kan vara klokt att ta det bit för bit i små steg.

Jag uppleveren hel del stress från barnens sida när vi jobbar med ASL, att vänta medan den andre letar efter en bokstav är jobbigt… Att de hela tiden är på varandra om att det ska gå snabbt och att man ska slå så mycket på datorn som möjligt istället för att lyssna vad rösten säger när man trycker på en speciell tangent. Helst vill de att jag ska logga in åt dem eftersom det tar så lång tid, och att spara det man skrivit är inte heller intressant, ”gör det du fröken” säger de och är redan på väg innan jag hinner ropa dem tillbaka. Jag läste någonstans att de använde en hel lektion till att logga in och ut, det kanske vore något att prova för oss. Vi kan inte heller skriva ut våra alster från vår dator så det måste göras från personalkontoret så barnen missar den proceduren (som kanske är roligast?).

(s.26) Få sjuåringar är intresserade av att stå bredvid och titta på när kompisen skriver om sin mamma. De blir passiva och riktar sin uppmärksamhet mot annat i klassrummet.

Det är självklart att det blir både ointressant och jobbigt att stå bredvid och vänta, att ”skriva i kors” är ju en himla bra ide, detta ska jag ta och prova tillsammans med barnen.

Barbro Berggren, förskoleklassen Sjulsmark.

 


 
Leksaksfabriken Kullenskolan åk 1

14 11 2012

”Rex visste med en gång vem han var. Så fort färgen hade torkat på honom och han stod på kontrollbordet, så visste han. Han var Rex, Tyrannosaurus Rex – det mest skräckinjagande monster som satt sin fot på jorden. Alla fruktade hans stora gap och hans sylvassa tänder.”

Så börjar berättelsen om ”Leksaksfabriken”, ett idématerial till skolverkets ”Nya språket lyfter”. Vi har just startat upp ett temaarbete med den boken som bas. Eleverna tycker att det är jättespännande. Själva arbetet börjar med att läsa och prata kring en berättelse i fem delar. Vi tränar på att återberätta, förklara nya ord och fantisera om fortsättningen. Eleverna har fått rita huvudpersonerna, en dinosaurie, en nalle och en Ferrari. Fortsättning följer!

 

Hälsningar Ingela och Carro
Skolinspektionen om IT-användning i skolan

8 11 2012

Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen hur IT-verktygen används i undervisningen.
Enligt läroplanen ska grundskoleeleverna lära sig använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
Men även om skolorna satsar på IT så används de nya verktygen sällan i undervisningen.
Resultatet i korthet:
Skolinspektionen granskade om IT används på ett sätt som stödjer elevers kunskapsutveckling och om skolan bedriver ett strategiskt arbete för att använda IT i undervisningen.

I fyra granskningar uppmärksammades användningen av IT-verktyg i undervisningen. Dessa var i naturorienterande aämnen, idrott och haälsa, svenska (med fokus på läsprocessen) och religionskunskap.

De övergripande granskningsresultaten kan sammanfattas i följande punkter:

  • Satsningar på inköp av IT-utrustning har i många fall inte åtföljts av satsningar för att utveckla användningen av IT så att det blir ett stöd i det pedagogiska arbetet och gynnar elevernas kunskapsutveckling och lärande. Ofta har man nöjt sig med att använda IT-utrustningen för att effektivisera administration, planering och organisation av skolarbetet.
  • Skolledningen styr inte användningen av IT i undervisningen på ett aktivt sätt. Många skolor saknar övergripande strategi för användning av IT i det pedagogiska arbetet, och IT-användningen i undervisningen blir därför ofta en fråga som beror på den enskilde lärarens intresse.
  • Lärarnas behov av kompetensutveckling för att använda IT-verktygen i det pedagogiska arbetet har inte tillgodosetts.
  • En del skolor saknar grundläggande förutsättningar för användning av IT i undervisningen därför att de saknar, eller har föråldrad utrustning. Ett annat problem är att de saknar IT-support i det dagliga arbetet.

Många huvudmän och skolor har gjort stora satsningar för att öka tillgången till IT-verktyg. Skolinspektions granskning visar dock att den moderna informationsteknikens möjligheter för att utveckla undervisningen inte har tillvaratagits i tillräcklig utsträckning. Det krävs ytterligare satsningar hos många huvudmän och skolor som sträcker sig längre än att bara köpa in datorer och andra IT-verktyg för att de ska lyckas med sitt uppdrag att ge eleverna de IT-kunskaper och förmågor som uttrycks i styrdokumenten. Skolinspektionen har sett att det behövs satsningar på att utveckla användningen av IT i det pedagogiska arbetet. Enligt Skolinspektionen krävs det bl.a. att lärarna ges fortbildning för att de ska utveckla sin kompetens i att använda IT-verktyg och olika tilllämpningar i det pedagogiska arbetet. Det krävs också att huvudmän och skolor utvecklar tillgänglig support och IT-stöd.

LÄS MER om granskningen på Skolinspektionens webbplats

 

     Läs också artikeln ”Skolan måste digitaliseras snabbare” på SKLs webbplats
Läsvärt från skolverket

6 11 2012

Skolverket har nyligen gett ut följande material
Kommentarmaterial till kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk
Ett år med ny läroplan  – läsvärda.
En favorit är  Få syn på språket
Klicka på länkarna, du kommer då till publikationerna. (finns att ladda ner som .pdf)
Matematikundervisning inspirerad av ”ASL-strategin”

1 11 2012

Grattis till läraren Ulrika Ryan, Lund  en av ”Guldäpplevinnarna” 2012

Ulrika stärker elevernas förmåga att formulera vardagliga och matematiska situationer med matematikens varierade uttrycksformer.
Ulrika är mycket aktiv att sprida sina idéer och erfarenheter, lokalt liksom nationellt där hon bidrar till nätverksbyggen, medverkar i videofilmer och samverkar med forskning.