I Ur och Skur Forsen, Citat ur Erika Lövgrens bok – Med datorn som skrivverktyg

29 10 2012

Citat 1

”Jag kan inte rita, så då ritar jag inte” och det innebär ju att de heller inte övar upp sin förmåga. (s.61)

Vi har haft några i klassen som helst skulle vilja skippa illustrera till texterna. Efter att vi läst om teckningstipsen och gett dessa elever det stödet ser vi hur de växer och får större tilltro till sin förmåga. Glada, nöjda och stolta visar de sedan upp sin bild till sin text! Hade vi inte arbetat med ASL så tror jag att dessa barn fortfarande skulle varit osäkra och pessimistiska till bildskapande. Jag tror att det skulle vara roligt för alla i klassen att äga en egen teckningstipsbok för att utveckla sin förmåga att rita olika saker.

Citat 2

När rummet är möblerat, materialet framplockat och datorerna kopplade gäller det att hitta en arbetsgång i klassrummet så att skrivandet, illustrerandet och det övriga arbetet kan flyta på bra. (s.41)

Stationer eller välja fritt, att få arbetsgången att flyta och samtidigt ha ett lugn i klassrummet har inte alltid varit så lätt. I början har det ibland varit smått kaotiskt i klassrummet med två fröknar som har så många idéer som de helst vill genomföra på en gång. Vi har nu landat och insett att om arbetet ska flyta på bra måste vi begränsa till 1 max 2 uppgifter i veckan. Dessutom har vi gjort ett schema i Excell där vi kan bocka för vem som börjat, skrivit ut och är helt klar med uppgifterna. Då ser vi tydligt vem som har uppgifter att göra klart! Struktur är viktigt för alla i klassrummet för att vi ska må bra.

Citat 3

När ”skriva sig till läsning” är det dominerande arbetssättet optimeras möjligheterna till god måluppfyllelse. (s. 64)

Jag upplever att man kan individanpassa arbetet på ett sätt som inte gått när jag t.ex. använde bokstavsböcker. Nu får varje elev arbeta med de bokstäver/ord som just de behöver träna på. Diskussioner och frågor som uppkommer inom arbetsparen när de skriver är många gånger väldigt betydelsefulla och ger fart på barnens utveckling. Vi kommer fort in på områden som man vanligtvis inte skulle tagit upp redan just pga detta arbetssätt. Ordklasser är ett exempel.


Actions

Information