Citat ur boken ”Med datorn som skrivverktyg”, Erica Lövgren.

24 10 2012

Hon (fröken) pekar med fingret på skärmens text och läser upp allt som de skrivit. Det låter roligt. Kalle och Svea skrattar så de kiknar. (sid19)

Det här tycker jag är viktigt. Man bekräftar det barnen har skrivit och tar deras text på allvar. Den får en innebörd och en betydelse. Vi jobbar inte med att läsa spökskriften högt för barnen, men ska försöka börja göra det. Sen är det ju alltid kul att glädja barnen och få in lite skratt i klassrummen. Kanske man kan bilda ett eget ”hemligt språk” i klassrummet utifrån spökskriften?!

Ett annat sätt att öka medvetenheten om elevernas motoriska utveckling är att ge olika typer av motorikövningar i hemuppgift. (sid 109)

Intressant tycker jag. Ett roligt samspel med föräldrarna. De kanske får en större förståelse för den motoriska utvecklingen. Kul för barnen att få göra en sådan annorlunda läxa hemma. Sen kan man ju ha en slags redovisning i skolan, och visa upp vad man tränat på hemma. Intressanta diskussioner kan nog förekomma tror jag, t ex min mamma kan… och pappa han gjorde si och så tillsammans med mig (trolleritrick, balansövningar mm).

Pennan är många gånger mer lättillgänglig än modern teknik och ibland har man också behov av att sätta sin personliga prägel på det skrivna. (sid 113)

Jag tror att den personliga handstilen kan vara ett sätt att förstärka sin självkänsla- ”jag kan faktiskt med hand och penna skriva själv, se vad fint det blev!” Jag kan personligen känna att jag kan sakna det lite grann, men det har säkert med ovana att göra. När jag själv gick i skola var det mycket fokus på detta. Mycket bokstavstränade med pennan, och även skrivstil. För mig känns det lite främmande att ”pennjobbet” inte kommer förrän i årskurs 2.

Eva Sundström, Strömnäs Skola.
Kullen åk 1, nulägesrapport.

24 10 2012

Nu har vi kommit igång, äntligen.

I början på september, när eleverna fick skriva sin första saga fick de skriva om vilket ämne de ville. Jag började med att läsa en saga och prata om början, mitten och slut. När vi delat in i skrivargrupper fick de gå och sätta sig och planera sin saga. Paren fick en mall med 6 tomma rutor med några rader under. De ritade och skrev lite om vad sagan skulle handla om. Skrivargrupperna fungerade olika bra och vi hade fullt upp med att hjälpa alla. Handlingarna blev allt ifrån prinssessor till ”Trash packs”. De som var färdiga fick börja spökskriva. Vi delade in så att de spökskrev om första bilden och sedan kom vi och skrev det på svenska. Sedan fortsatte de så bild efter bild. När de var klara skrev vi ut och de fick rita till texten och klistra på färgade papper. Böckerna band vi ihop med ”spiralmaskinen”. Först och sist satte vi OH-papper.

Det blev jättefina böcker och eleverna var mycket nöjda! När de gjort klart fick de gå och öva tillsammans och sedan fick de läsa upp för sina klasskamrater! Böckerna ställde vi sedan på boklister i klassrummet så att de som ville fick läsa igen. Nästa inlägg kommer med bilder!!

Tack för oss!! / Ingela och Carro