Citat ur boken: Med datorn som skrivverktyg

23 10 2012

Jag vill reducera stress och jäkt och jag tycker att eleverna ska få arbeta med en uppgift tills de är klara. Jag vill att arbetsuppgiften ska vara meningsfull och finnas i ett meningsfullt sammanhang. s.41

Jag tycker att barnens vardag innehåller väldigt mycket stressade situationer, både i skolan och på fritiden. Det känns ibland som att det viktigaste är inte att göra någonting klart, utan att hinna så mycket som möjligt. Jag arbetar dessutom i en ren pojkklass där tävlingsinstinkten är väldigt påtaglig. Jag tror på att minska stressen i skolan och även visa eleverna på varför vi lär oss vissa saker i skolan. Det är alltid lättare motivera någon till att jobba om du kan visa på vad det kommer att ge för belöning i slutändan…

 

I samtalet mot en färdig text utvecklar eleven sin förmåga att respektera andra människors tankar och åsikter samtidigt som eleven övar sig i att själv dela med sig av tankar och känslor. I och med pararbetet är eleven inte utelämnad till sitt eget ordförråd utan kan låna ord och uttryck från sin kamrat. S.65

Det är intressant att se hur eleverna utvecklats under denna höst när det gäller parskrivning. I början upplevde jag ofta att en i paret drog och den andre gled bara med. Men det märks att den som förut kanske var lite svagare eller mer tillbakadragen nu vågar ta större plats och samarbetet har ökat markant. Kunskap smittar av sig!

 

Den finmotoriska utvecklingen och förmågan att forma bokstäver är alltså inte begränsad till handen utan beroende av hur resten av kroppen fungerar. Outvecklad motorik kan inte bara leda till att det blir mödosamt att lära sig en lättläst handstil utan eleven riskerar också att få sämre självförtroende. S.79

Allt i vår kropp hänger ju ihop. Mår vi vuxna dåligt fysiskt så känner vi ofta av det psykiskt, och det borde väl inte vara annorlunda för barnen. Vi lever ett alldeles för stillasittande liv, både vuxna och barn, så jag tror att det är viktigt att få in så mycket rörelse i skolan/vardagen som möjligt. Där är fritids ett bra komplement, vi fritidspedagoger ser barnen i skolan under dagen och kan efter skoldagens slut ta vid på ett lekfullare/rörligare sätt.

Carina Engman Strömnäs skola
Trolltema Strömnäs åk1

23 10 2012

Vi har arbetat med tema troll under hösten. Som introduktion gick vi ut i skogen och där fick eleverna träffa två troll som letade guld.

Eleverna hjälpte trollen att hitta guldfärgade löv i skogen, och en del av dessa löv fick de sedan ta med sig tillbaka till skolan. Där torkade vi löven och målade sedan frottagebilder.

Vi har sjungit troll-sånger på musiken, läst olika slags trollsagor och tillverkat egna troll av juteväv. Eleverna har i skrivarparen fått hitta på en egen troll-saga där båda deras troll ingår. Sagan ska sträcka sig över tre tider på dygnet: morgon, mitt på dagen och på kvällen.

Vi har tagit tre foton till varje trollsaga, och dessa ska så småningom leda till en egen saga i Photo Story.

Susanne, Eva och Carina